Mattias Irving relativiserar polismordet i Biskopsgården

Mattias Irving, politisk sekreterare i Tro & Solidaritet, relativiserar polismordet i Biskopsgården i en tweet för någon dag sen. I vilket annat yrke ingår det att ta emot hat, som som i Kakan Hermanssons ACAB– och Malexander-tweets, eller våld som den unge polismannen utsattes för så att han avled?

Sverigedemokraten som använder ordet untermensch

Aila Kangas, kommunpolitiker för SD i Eskilstuna, använde nyligen ordet untermensch på sociala medier. Hon försöker i efterhand i går att skuldbelägga den person som publicerade skärmdumpen på sociala medier med orden:

Facebookvärlden är intressant och har sina olika skrymslen. Har nu gästat sidan som utmålade mig som nazist. Och kunnat konstatera att man verkligen tror att vi SD:are ÄR nazister 😄. Det var som att bevista ett väckelsemöte, med krav på syndabekännelse och allt. Skrev ett avskedsinlägg:
Har onekligen varit intressant att ha gästat den här sidan Christer. Som att delta i ett väckelsemöte. Med krav på syndabekännelse och allt 😄. Är man SD:are är man nazist. Bara det visar ju hur världsfrånvända och sekteristiska ”ni” är. Om ”ni” inte vore så djupt troende skulle man ju kunna tro att ”ni” är ett gäng skamlösa psykopater. Men det tror jag inte. Ni beter er som sektmedlemmar brukar göra. Så hjärntvättade att ingen annan sanning, än den av sekten påbjudna, ryms i era arma skallar. Den som vill/vågar vidga sina vyer är välkommen att kika in på min sida. Men börjar ni tugga a la Christer finns risk att jag måste blockera er. Ungefär som när jag stänger dörren för missionerande Jehovas Vittnen. Ibland får man en överdos av missionsiver. Tyvärr.

Problemet med untermensch är att det användes av just nazister under Andra världskriget och Förintelsen. På Wikipedia kan man läsa förjande om ordet:

Termen användes för första gången i samband med ras av den amerikanske Ku Klux Klan-medlemmen Lothrop Stoddard. Begreppet blev ökänt när nazisterna använde det för att beskriva ”underlägsna människor”, ofta kallade ”massorna från öst”, vilket avsåg judar, romer och slaver. Termen har också tillämpats på svarta och mulatter. Det judiska folket skulle utrotas i Förintelsen, såsom slaverna i Generalplan Ost, som var avsedda att avlägsnas från Europa under tysk kontroll genom mord och etnisk rensning. Medan nazisterna var inkonsekventa i genomförandet av sin politik, låg folkmordsdödssiffran på tiotals miljoner offer.

I dag associerar man däremot ofta till nazisterna när begreppet används eftersom de kategoriserade vissa folkslag som undermänniskor. Tyskar och skandinaver betecknades som germanska arier eller övriga övermänniskor. Främst judar kallades undermänniskor men även andra grupper såsom romer, polacker, negrer och ester – som är finsk-ugriska folk – ansågs som undermänniskor, precis som finnar, letter och litauer samt andra i nazisternas världsåskådning lägre stående folk.

Om man inte vill bli kallad för nazist ska man kanske inte heller svänga sig med nazistiska uttryck.

Uppsnappat på sociala medier: P O S T M O D E R N T L E X I K O N

Det här komiska såg jag via en väns sociala medier för en tid sen.

P O S T M O D E R N T L E X I K O N
Med postmoderna förklaringar, sammanställda av Hannes och Börje Qvarfordt
POSTMODERNISTER – Personer inom den skattefinansierade makteliten och den breda vänstern som välkomnar alla perspektiv som lika goda och giltiga, med undantag för de uppenbart onda och förtryckande perspektiv som kommer från västerlandet och vita människor (om de inte är postmodernister).
_________________
ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE Att alla människor i världen, som vi tycker är goda och bra, behandlas lika, får leva efter sina egna normer och får ta del av svensk välfärd.
ASYLRÄTT Rätten att få bosätta sig i vilket land som helst, om man säger att man söker asyl.
CANCEL-KULTUR Vår rätt att skydda arbetslivet och offentligheten från människor med dåliga åsikter.
CIS-PERSONER Människor som lever efter förlegade könsrollsmönster, definierar sig som män och kvinnor, endast är ömsesidigt sexuellt attraherade och inbillar sig att allt det här är normalt.
DEPLATTFORMERING Vår rätt att hindra människor som inte tycker som vi att publicera sina åsikter.
DEKONSTRUKTION Att fastställa den postkoloniala maktordningen bakom vita västerlänningars fördomsfulla föreställningar.
EXKLUDERA Att som västerlänning inbilla sig att man har en egen kultur och att den i något avseende skulle kunna vara bättre än andra kulturer.
FEMINISM Vår rätt att betrakta oss som likadana som män, om det innebär något positivt, eller helt olika män, om det är mer positivt.
FUNKTIONSVARIATION Olika, helt normala sätt att fungera, kroppsligt och psykiskt. Om problem av något slag uppstår, är det omvärldens fel.
FÖRTRYCKANDE STRUKTURER Förtryckande skikt i samhället, oftast uppbyggda av vita, medelålders, heterosexuella män, som har drabbat alla människor som känner sig kränkta.
HBTQ Personer med minst lika normal, sexuell läggning som heterosexuella och som alltid har rätt – men bara halvrätt, om feminister tycker annorlunda.
HEN och EN Pronomen som förhindrar strukturellt förtryckande könsidentifikation.
HETERONORMATIV Den kränkande föreställningen att den sexuella läggning som 90 procent av mänskligheten har på något sätt skulle vara normal.
HUMANISM Att välkomna världens alla människor till Sverige och vårt oändligt resursstarka samhälle.
ICKE-BINÄR En bättre och godare form av sexuell läggning än heterosexualitet.
INKLUDERA Att ta med alla bra människor, som vi gillar, i gemenskapen. Innefattar islamister, hedersförtryckare, rasister som inte är vita och brottslingar som inte är vita. Utesluter däremot vita som inte är postmodernister och särskilt vita, medelålders cis-män. Utesluter också moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater. Liberaler och centerpartister kan eventuellt få vara med.
INTERSEKTIONELL MAKTANALYS Att dela in människor i grupper och rangordna dem efter hur förtryckta de är. Den person som har flest tillhörigheter till olika förtryckta grupper står högst i rang. En sådan person är ett orakel som aldrig kan ha fel och som vi därför alltid bör lyssna på.
JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Att det alltid är minst 50 procents kvinnlig representation i allt som görs och minst 50 procents kvinnligt perspektiv i allt som produceras inom offentlig förvaltning. Bäst jämställdhet uppnås med 100 procents kvinnlig representation, som hos Jämställdhetsmyndigheten.
KVINNA Person som alltid har rätt, om en intersektionell maktanalys inte visar att en annan person har lite mer rätt.
KÖNSMAKTSORDNINGEN Det förtryck av kvinnor och icke-binära som alltid finns överallt, bara för att det är så och för att vi alltid har sagt det.
KULTURELL APPROPRIERING Det herrefolksförtryck, som innebär att vita västerlänningar anammar andra kulturers och rasifierade människors kulturuttryck. När det omvända sker kallas det i stället kulturimperialism.
KULTURIMPERIALISM Se Kulturell appropriering.
MAN Person som alltid har fel, om han inte ingår i någon förtryckt grupp som kan göra honom lite mer trovärdig.
MANSPLAINING Term för en mans kränkande tilltag att förklara något för en kvinna.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Rätten för alla människor att bo i Sverige och ta del av svensk välfärd.
MÅNGFALD När flera hudfärger, sexuella läggningar och kulturella särdrag finns representerade i en grupp människor, oavsett andra likheter och olikheter. Människor av nämnda slag kan behöva kvoteras in för att mångfald skall uppstå.
NORMALISERING När åsikter vi inte gillar får yttras offentligt.
NORMKRITISK HÅLLNING Att bryta ned befintliga normer som bryter mot våra normer.
NORMALT Kränkande och exkluderande begrepp. Skulle det vara normalt att barn blir till genom könsumgänge mellan människor som identifierar sig som män och kvinnor?
NÄTHAT Kritik mot vår goda världsbild och värdegrund.
POPULISM Åsikter som inte stämmer med vår postmoderna analys.
PATRIARKATET Allt vi upplever som förtryckande strukturer och som därför måste ha manligt ursprung.
POSITIV SÄRBEHANDLING Vår goda diskriminering, till skillnad från de andras onda diskriminering.
POSTKOLONIALISM Att med vita herrefolksögon se ned på österländska och rasifierades kulturuttryck, när de strider mot västvärldens fördomsfulla idéer om mänskliga rättigheter. Kan exempelvis gälla sådana gamla fina traditioner som hederskultur, klanrätt, arrangerade äktenskap, barnäktenskap, kvinnlig omskärelse, kvinnlig lydnad, religionstvång, kroppslig bestraffning med mera.
RASIFIERAD Automatisk upplevelse som en vit människa ger en person, som identifierar sig som icke-vit, genom att vara oacceptabelt vit i personens närhet.
RASISM Att, utöver den klassiska betydelsen, vilja begränsa invandringen, ha synpunkter på kulturyttringar, kritisera en icke-vit människa som gör något fel, eller att bara vara vit i största allmänhet.
VITHETSNORMER Den gamla, rasistiska ovanan att föreställa sig svenskar som vita.
VÄRDEGRUND De goda och korrekta värderingar vi står för.