Stockholmsinitiativets/Klimatupplyssningens klimatförnekare

På hemsidan Klimatupplyssningen sker desinformation och spridning av pseudovetenskap. Vilka är då personerna bakom? Jo, ett gäng av mestadels akademiker som inte har någonting forskning publicerad inom klimatvetenskapen. Enligt deras egen hemsida står det kortfattat följande om personerna:

 • Ingemar Nordin, professor i filosofi, Linköpings universitet.
 • Sten Kaijser, professor emeritus i matematik vid Uppsala Universitet.
 • Lena Krantz, arkeolog, religionshistoriker och ekonom.
 • Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi vid KTH, Stockholm.
 • Ann Löfving-Henriksson, f.d lärare i naturkunskap.
 • Magnus Cederlöf, programmerare.
 • Mats Zetterberg, ekonom.
 • Lars Kamél, systemutvecklare/programmerare.
 • Elsa Widding, civilingenjör.
 • Johan Montelius, lektor i elektroteknik och datavetenskap vid KTH.
 • Pehr Björnbom, professor emeritus i kemiteknik vid KTH.
 • Lars Jonsson, målare.

Det är inte alls ovanligt med professorer som tror att de är experter inom vilka områden som helst. Det finns många familjer/släkten som har fått skämmas genom decennierna. Hört talats om Dunning Kruger-effekten? Personerna listade här ovanför stämmer in  den psykologiska termen.