Etikettarkiv | Pia Laskar

Nog fanns det heterosexuella under järnåldern

Under förra veckans EuroPride 2018 hade den tidigare terrordömda Pia Laskar, numera genusvetare vid Linköpings universitet, ett föredrag med namnet Det fanns inga heterosexuella under järnåldern.

Heterosexualitet var, när beteckningen uppstod under andra delen av 1800-talet, benämningen på en perversion, men i vår egen tid har denna perversion blivit en norm. Om vi studerar heterosexualitetens historia eller könens historia blir det tydligt att det som uppfattas som avvikande i dag INTE i alla tider har stått utanför normen. Och vice versa.

Är du trött på att ditt närmaste museum inte kommenterar denna utveckling utan till och med vidmakthåller den? I denna workshop undersöker vi redskap som kan bidra till att rucka på heteronormen.

Jag ska försöka hålla utkik efter vilka källor som Laskar hänvisar till men samtidigt ska man veta att genusvetenskapen sällan hämtar källor från andra akademiska discipliner, som t.ex. naturvetenskapen. Nog fanns det heterosexuella under järnåldern. Jag drar till och med på med storsläggan och påstår att heterosexuella har varit den överlägset största sexuella läggningen bland allt levande liv på vår planet. Hur skulle annars livet kunna existera under miljarder med år? Huruvida människor är heterosexuella eller ickeheterosexuella rör mig inte i ryggen.