Arkiv | februari 2019

Det är barnen som ska inkluderas – inte islamismen

MED-bloggen

DEBATT. Ska alla barn vara välkomna att delta i idrott i skola och föreningar? Ja, självklart bör de vara det, alldeles oavsett etnisk bakgrund, tro eller livsåskådning. Innebär det att man också måste tillåta all sorts klädsel eller symboler med vilken religiös eller politisk innebörd som helst, i alla sammanhang? Nej, givetvis inte.

Frågan är aktuell i och med uttalanden av Simförbundets nyss avgångna ordförande Ulla Gustavsson, att hon inte tycker att det bör förekomma bilder på barn med slöja i idrottsreklam på grund av alla associationer som det kan ge, vilket medförde att hon tvingades att lämna sitt uppdrag.

De negativa reaktionerna på hennes uttalanden tyder på en mycket bekymmersam aningslöshet gentemot politisk islam med dess propaganda och strategi för makt och inflytande. Inom idrotten finns av goda skäl en målsättning om neutralitet vid utövande, som handlar om att människor ska kunna mötas och delta på samma arena på…

Visa originalinlägg 842 fler ord