Arkiv | juni 2012

Biofobi – rädslan för biologiska förklaringar.

Sverige och andra nordiska länder lider av en stark biofobi. Den genomslagskraft som den starka postmoderna rörelsen har haft under de senaste decennierna är förstås anledningen. Rörelsen är så stark att man i Sverige har bestämt sig för att den biologiska egenskapen kön är en social konstruktion, det finns t.o.m. med i officiella regeringsdokument, sid. 55: ”Den nordiska synen är dock att kön är en konstruktion …”. Så stark att man på t.ex. Linköpings universitet påstår att ”det finns inga fasta biologiska kön”. Utanför Norden skrattar man gott åt Sverige och de övriga nordiska länderna.

Biofobi betyder ”rädslan för biologiska förklaringar” och kan delas in i två underkategorier: ”rädslan för naturen” men även det för nordiska sammanhang intressanta ”rädslan för de biologiska skillnaderna hos människan”.