Etikettarkiv | Stefan Einhorn

Ann Heberlein påtalar Stefan Einhorns halmgubbe.

Bara för att du har en fin titel betyder det inte att du är en bra debattör. Ann Heberlein, teologie doktor i etik och författare, klär av Stefan Einhorn, professor och ordförande vid Centrum för social hållbarhet på Karolinska institutet samt överläkare på Radiumhemmet, alldeles för lätt på Facebook.

Påståendet att människor är emot godhet är en halmgubbe. Det som upprör människor är inte godhet, utan hyckleri och skenhelighet, förment goda åsikter utan verklighetsförankring och påstått goda handlingar som i själva verket ger dåliga konsekvenser för alla inblandade.

Det som jag, och andra, ifrågasätter är inte godhetens värde utan om natur. Den genuina godhetens värde utgår jag ifrån att vi alla är överens om. Mitt resonemang handlade om godhetens natur. Vad är egentligen en god handling? När man bedömer det moraliska värdet av en handling kan man intressera sig för antingen handlingens intention – det vill säga en god handling är en sådan handling som utförs med en god avsikt – eller dess konsekvenser. Eftersom det är ytterst svårt att avgöra den handlandes avsikt menar jag att det är mer fruktbart att värdera handlingens resultat. Följdriktigt är en god handling en sådan handling som ger fler positiva än negativa konsekvenser.

Heberlein avslutar sitt inlägg.

Jag är bekymrad över ett infantiliserat samtalsklimat där känslor premieras före rationella argument och där önsketänkande trumfar empiri. Jag är också oändligt trött på att leva i ett land befolkat av intellektuella dvärgar, som med bekymmersrynkor i pannan vräker ur sig till intet förpliktande floskler i tid och otid. Ungefär som Stefan Einhorn, alltså.