Arkiv | augusti 2012

Ateisthumor 5.

En mycket troende muslimsk kvinna dör. Hon hade alltid gjort exakt som står i Koranen och lyssnat på allt som imamerna sagt till henne. Självklart hamnar hon i paradiset. Efter en vecka skickar hon ett mms till sin dotter.

Hej mina kära dotter!
Var inte en god troende muslim. Jag har hamnat i Paradiset och förvandlats till en Hur al-a’yn. Här finns många martyrer och jag hinner inte ens ta upp trosorna innan nästa martyr ska belönas.
MVH, din Mor

Farliga arbetsplatser.

Under det senaste året har två kvinnors död på sina respektive arbetsplatser blivit uppmärksammade. I båda fallen dog kvinnorna troligtvis på grund av att de var kvinnor. Visst hade män också kunnat dödats på den första arbetsplatsen och självklart ska inte bara män få jobba på den andra arbetsplatsen.

Vid den första, det s.k. häktesmordet i början av oktober förra året, blev en kvinna överfallen av en manlig fånge. Om kvinnan hade haft minst en vältränad man med sig hade troligtvis inget dödsfall skett. Ulf Brunnberg anser att dödsfallet är en konsekvens av feminismen och visst har han till viss del rätt. Kvinnor hade aldrig fått arbeta med farliga fångar innan feminismens födelse. Nu vill Räddningsverket att de fysiska kraven på brandmän ska sänkas så att även kvinnor kan bli brandmän. Detta betyder naturligtvis en större risk för alla brandmän, oavsett kön.

Vid den andra, där en djurskötare attackerades av vargar på Kolmården i mitten av juni i år, kan bara den enda rimliga anledningen till vargattacken vara att kvinnan menstruerade. Djurvårdaren uppfattades troligtvis som en löptik av vargarna, särskilt om hon satt framlutat på knä. En av vargarna har nog försökt att kliva på henne och blivit avvisad vilket medförde den vargens reaktion. De andra vargarna hakade sedan på i attacken som de flockdjur de är.

Båda dödsfallen berodde på okunnighet, både från de nu döda kvinnorna men även hos arbetsgivaren. Verksamheten vid varghägnet i Kolmården har varit en del i en kampanj för att popularisera vargen, desinformatörerna var givetvis snabbt på plats i media, och häktesmordet är ett resultat av åsikten att kvinnor minsann kan ha samma yrken som män. Med de döda kvinnornas skuld menas att det är ändå de som går frivilligt fram till den plats där de dödades. Ska man som späd ensam kvinna verkligen tro att man kan hantera en farlig fånge? Ska man som kvinna under menstrueringen tro att man inte påverkar en vargflock med hannar? Hade de haft bättre kunskap hade de bara kunnat vägra. Man ska inte behöva riskera sitt liv på sitt arbete. Med chefernas skuld menas naturligtvis att båda kvinnornas arbetssituation var underbemannad.

För män är dödsfall på arbetsplatser så pass mycket vanligare att media sällan skriver att ”en man” dödats på sin arbetsplats. Jämför detta med när en kvinna dödas, då står det oftast ordet ”kvinna”. Men att kvinnor ska dödas på för dem, jämfört med fysiskt starkare män, klart farliga arbetsplatser är tydligen något vi ska vänjas oss vid i dagens samhälle, och med det inte sagt att män är menade för att ha dödliga yrken men män har ändå den fysiska överlägsenheten. Farliga arbetsplatser ska betalas därefter, läs: de som arbetar i Tjernobyl. Kopplingen till att kvinnor tydligen även ska kunna räkna med att de i högre grad kan våldtas av män från andra kulturer med snedvriden kvinnosyn känns inte så långsökt.

Är det meningslöst att vara konservativ?

Är det meningslöst att vara konservativ? Världen är ju en ständig föränderlig plats, så också det svenska samhället. Kan att kalla sig konservativ vara som att ständigt vara i konflikt med sin egen tid?

Är det då meningslöst att vara radikal? Världen är ju en ständig föränderlig plats men att vara radikal betyder att man inte är positivt övertygad över hur världen ser ut i dag. Kan att kalla sig radikal också vara som att ständigt vara i konflikt med sin egen tid?

Att vara konservativ kan också betyda att man visst kan vara för det föränderliga samhället men att man gör det på ett kritiskt sätt. Jag ser mig mer som motvallskärring eller ”contrarian” på engelska än konservativ men enligt engelska Wikipedia är en ”contrarian” oftast förknippad med radikalism. Det radikala och det konservativa kanske bara har bytt plats helt enkelt.