Arkiv | mars 2019

Att styra människor i hemmet är maktmissbruk, inte jämställdhet

MED-bloggen

Den ”feministiska” rödgröna regeringen omvaldes till slut. En fingervisning om vad vi har att vänta oss under kommande mandatperiod i form av jämställdhetspolitik kan vi få genom att titta på den förra. Det ser inte ljust ut för dem av oss som värnar kvinnors självbestämmande.

Ett ständigt räknande av kvinnor och män har varit ett genomgående tema i allt ifrån lagförslag för att reglera andelen kvinnor i bolagsstyrelser till målsättningar om att minst var fjärde nyanställd i den privata byggsektorn ska vara kvinna. En mindre uppmärksammad del av de rödgrönas politiska inriktning är att de vill in och styra i människors privatliv och regeringen satte upp mål för vad män och kvinnor ska göra i sina hem: Det ska vara en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Statistik bygger på att man tittar på en viss delmängd. Ska man gå ner på varje familjs nivå och se till…

Visa originalinlägg 409 fler ord

I den postmoderna skolan

Josefin Utas

-”Värdegrund! Oooo vi har värdegrund heeela tiden här!”.

Orden kommer från en kvittrande ung kvinnlig pedagog på det senaste föräldramötet i skolan. På den här skolan kommer värdegrunden alltid först. Här är man bättre än på alla andra skolor. Här fick man inte en enda anmärkning av Skolinspektionen när de var och granskade skolan, skröts det om.

Det här är alltså en ”modern” skola. Här börjar man skriva för hand först i 2:an. Elevledda utvecklingssamtal börjas det med när eleverna är 7 år. På öppet hus innan skolstarten fick vi veta att läraryrket inte längre är som i gamla tider.

–”Yrket har ”professionaliserats” sedan ni gick i skolan”.

Där satt vi 70-talister och skruvade på oss när vi fick veta att vår utbildning tydligen hade varit värdelös men att nu var ordningen återställd och våra barn får riktig professionell undervisning.

Det förklarades att barnen använder paddan för att skriva saker på, enligt…

Visa originalinlägg 881 fler ord