Arkiv | december 2018

Holy White Lies

via Holy White Lies

Holy White Lies är en nyutkommen bok skriven av religionsforskaren Sameh Egyptson. Denna bok behövs verkligen på den svenska marknaden!
Boken är en av de mest omfattande och heltäckande böcker som skrivits om Muslimska Brödraskapet.
Holy White Lies är ett resultat av ett långt och gediget forskningsarbete och innehåller väldokumenterade fakta om Muslimska Brödraskapet. (Hädanefter MB.)
Egyptsons bok är unik i ämnet och den enda bok som har skrivits om MB och dess sätt att utnyttja den svenska demokratin för att nästla sig in politiken, med målet att vinna makt över den svenska politiska arenan.

Boken finns i två versioner, den ena är på arabiska och den andra på engelska.
Jag rekommenderar alla som bryr sig om Sverige och om demokratin överhuvudtaget, att läsa den – särskilt våra politiker och beslutsfattare.
Hoppas att den kommer på svenska också.

Holy White Lies avslöjar hur MB har infiltrerat nästan alla politiska partier i Sverige och etablerat kontakter högst upp i den politiska hierarkin.
Boken hann nästan inte komma ut innan den attackerades hårt av en bloggare som inte själv kan arabiska, men som frågade sina arabiska vänner om översättningen av vissa arabiska ord.
Bloggaren påstår att han läst boken – vilket innebär att han läste den engelska versionen. Mycket märkligt då att bloggaren inte refererar till den engelska versionen, utan till den arabiska!?

Bloggaren, Torbjörn Jerlerup, som kallar sig själv ”den arga sossen” har många invändningar mot Egyptsons faktaspäckade och väldokumenterade bok. Dessa presenteras i en stil som han verkar ha lärt sig från sina vänner i MB.

Bloggaren börjar sin attack med den här texten:
Men efter att ha köpt boken och börjat faktagranska den så upptäckte jag att Sameh Egyptson både förvrängt och förfalskat citat i den boken. Den svenska komedin om jakten på Muslimska Brödraskapet i Sverige fortsätter alltså.”
Den som läser ovanstående citat, förväntar sig fakta och bevis för att Egyptson har förvrängt och förfalskat – men av detta blev intet. Inget framkommer som motsäger Egyptsons fakta.

”den arga sossen” skriver också:
” Att granska det är ju lovvärt, men det finns anledning att granska Egyptsons hantering av citat och källor.”
Jag anser att det finns en ännu större anledning att granska ”den arga sossens” hantering av citat och källor, samt översättningen från hans tre vänner, som hjälpte honom med den arabiska texten.

Han nämner ordet ”Ikhtraq” som ett exempel. Bloggarens vänner har översatt ordet ”Ikhtraq” som ”genombrott”.
Detta är ett typiskt ordval från islamister. Islamister har lärt sig att välja vaga ord som kan ha olika innebörd. En professionell översättare däremot, använder alltid orden i sin rätta kontext, även om de kan översättas på olika sätt.

Vad betyder då ”Ikhtraq”?
Ikhtraq = Penetration, crossing, transit, disruption, piercing.
(Betydelsen enligt ”A Dictionary of Modern Written Arabic by Hans Wehr. Edited by J. Milton Cowan”)

Den svenska översättningen, enligt ESSELTE STUDIUM är:
Betydelse 1. Genomträngande, inträngande, infiltration.
Betydelse 2. mil. a) genombrott. b) projektils genomslag. (mil. är en förkortning av ordet ”militärväsen”)

I den andra arabiska texten som bloggaren har bett sina vänner att översätta, är det den tredje versionen som är närmast till rätt.

”Vi vill inte bli uppmärksammade för att islamisera västvärlden, det är inget som gynnar oss”.
Nedan följer den arabiska texten:

screenshot text på arabiska

 

Den gult markerade texten betyder så här på engelska, enligt ”A Dictionary of Modern Written Arabic”:

Turn, direct to or toward, Focus, To turn one’s eye or one’s attention to, To direct some one’s eye to, Calls one’s attention to, Attract attention.
Betydelsen på svenska enligt ESSELTE STUDIUM:
Tilldra sig uppmärksamhet, Väcka uppseende, Fästa, Rikta någons uppmärksamhet på, Lägga märke till, Observera, Ta notis om.

Den korrekta översättningen är:

” Vi vill inte tilldra oss uppmärksamhet, att vi håller på att islamisera västvärlden, detta gagnar oss inte.” (Den rödmarkerade texten ovan samt i den arabiska bilden) Här vill man genom sin vaga översättning negligera vad som pågår i Sverige och västvärlden.

Här kommer ett klipp från en dokumentär som vännen Walid Al- Kubaisi har producerat. Detta bekräftar det som Egyptson skriver i sin bok. Klippet är en intervju med ingen mindre än Mahdi Akif, den dåvarande högsta ledaren i Muslimska Brödraskapet.
Länken: https://www.youtube.com/watch?v=O184I3gYq9A&t=10s

Hur vågar egentligen ”den arga sossen” anklaga Egyptson för att sprida lögner, medan han själv sprider lögner, okunnighet och förvanskning av fakta?

Kunniga arabisktalande människor ser enkelt igenom MB’s vilseledande argument och propagandateknik – som består i att byta ämne, vifta bort, lägga ut dimridåer, rikta uppmärksamhet mot något annat och därigenom förvilla.
Denna teknik använder ”den arga sossen” med bravur i sin blogg.
Han hoppar från Muslimska brödraskapet till Kristendom och till Svenska kyrkans psalmer, till Livets Ord, till frikyrkor, till Katolicismen, till Judiska församlingen och till den Koptiska kristna kyrkan.

Det enda som verkar stämma i hans text är hans val av titel till sin blogg, ”Den arga sossen”. Den arga människan beter sig oftast osakligt och okunnigt under inflytande av sin ilska.
Muntligt får MB’s medlemmar ljuga hur mycket som helst och när de skriver går de långa vägar kring ämnet och använder vaga texter för att inte avslöja sina dolda syften.
De använder ofta en ”legoskribent” som kan föra fram budskap som de själva inte vill bli förknippade med.
Har bloggaren fått texten från någon islamist för att publicera den?

Enligt alla muslimska religiösa ledare är det tillåtet att vara ljuga och de hänvisar till en text i Koranen. Titeln till Egyptsons bok inspirerades av detta, eftersom Yousof Al-Qaradawi har uppmanat muslimer till vita lögner.

Om jag ska behandla varje lögn i ”den arga sossens” text kommer det att bli en hel bok, därför lägger jag bara till ett par punktar innan jag avslutar.

Jag tycker att det är osaklig, äckligt, och gement att använda MB’s argumentationsteknik och poängtera att Egyptson är kopt!
Man ska argumentera fakta mot fakta och inte blanda in religion eller nationalitet hos författaren. Och förresten – Kopt är ingen religion, det är en nationalitet! Alla äkta egyptier är kopter. Jag är kopt, född muslim.
När muslimerna invaderade Egypten, delades folket i två delar – de som tvingades att konvertera till islam och de som behöll sin egyptiska identitet – kopterna, namnet kommer från det gamla ordet ”Egyptus”.

Att ”den arga sossen” frågar sig hur Egyptson finansierade boken är en mycket underlig fråga som inte alls har med ämnet att göra.

Att Egyptson tryckte boken i Egypten är inte så märkligt, jag tryckte min bok i Estland eftersom det var billigare där.

Märkligt är däremot att ”den arga sossen” – som enligt egen utsago har läst boken så väldigt noga – och som han själv skriver ”faktagranskat den” –  ändå missade nedanstående text:

Published with aid from the Swedish Culture Center (Cairo)
Att hålla pennan i handen kräver mycket kunnande, saklighet,
men främst heder och ärlighet.

”Så kan vi inte ha det” är ideologiskt uttryckt, inte vetenskapligt

Att genusvetenskapen och dess avkomma genuspedagogiken bara är ideologi förklädd till vetenskap är vida känt, även om myndightessverige inte vågar erkänna det i rädslan för att bli kallad både det ena och det andra. En vän delade igår på sociala medier länken Strävan efter lika utfall är ett övergrepp mot barnen av förskollärarstudenten Elias Brunzell i Lärarnas tidning. Debattören delar min åsikt om ”att se jämställdhet som en strävan efter att ge alla människor lika möjligheter” och ”håller inte med om att jämställdhet är att sträva efter lika utfall”. Mina barn, av båda könen, blev uppfostrade till att det inte finns något som heter ”tjejleksaker” och ”killeksaker” men de kunde redan i liten ålder ändå uttrycka strunt som att tjejer inte ska leka med killeksaker och tvärtom. Det krävde sitt jobb från mig som förälder naturligtvis men jag tvingade aldrig dem till något eftersom det absolut inte handlar om att barn ska hitta sig själv. Det viktigaste var att alla möjligheter fanns där, inte vad utfallet blev.

Att barn inte är oskrivna blad lär sig varje ideologiskt befriad förälder. Mina barn har alltid skiljt sig mycket och deras personligheter märkte man i tidig ålder. Om förskolepedagogerna på mina barns förskola hade försökt att påverka dem med ideologiskt styrd genuspedagogik hade jag valt att flytta dem direkt. Nu skedde det aldrig utan när man tog upp det med dem svarade de med skakande huvuden att det inte var något som de sysslade med på den förskolan.