Arkiv | november 2012

Finsk tolerans.

Mark Levengood, från samma Efter Tio-program som ett tidigare inlägg, om finnarnas förståelse av åsiktsflora:

”Jag tycker om att vara på middagar, där folk tycker väldigt olika. Om det är någon grej som man kan tycka med både Finland och Sverige är att det kan bli lite tråkigt att man alltid ska omge sig med folk som tycker precis samma sak som en själv. Att folk som tycker annorlunda på något vis ska vara onda av naturen.”

”Det finns en slags tolerans i Finland om att vi vet hur det borde vara men sen vet vi också att folk är nu som folk i vardagen.”

I Sverige är debattklimatet bara obehagligt, från både sverigedemokrater och postmodernister, för att jag ska känna att jag helt fritt vill fortsätta att skriva om vissa ämnen. Andra står på sig och sköter det bättre.

Genushumor 3.

Nationella Sekretariatet för genusvetenskap, förlåt parapsykologi, i Katmandu har slagit upp portarna. Här kan du bl.a. införskaffa feministiskt korrekta batterier, henriktare och könsfria kraftförsörjningar. Men det bästa av allt är ändå att inte en enda vit, västerländsk, heteronormativ man finns i närheten.

Ut med man och in med hen.

”När man har mens.”

Jag läste några bloggar nyligen där man stör sig på just ordet man, ”obestämt subjektspronomen, könlös biform i tredje person singularis som alltid betecknar ett levande väsen”, eftersom det uppfattas som att man menar man och att det förstärker det ojämställda samhället som feminismen och dess genusindustri påstår att man lever i. Det här inlägget är utan länkar till dessa bloggar eftersom det kändes mycket olustigt hur man orkar hålla på att attackera ett språk på det sättet. Världen blir alltså en bättre plats om man kastar ut ordet man och i stället använder hen så mycket som det bara går?

Samtidigt i Finland via (h)en omväg.

På Alla hjärtans dag i början av året var Mark Levengood gäst i Malou von Sivers program Efter Tio. I programmet gav han sin syn på ordet hen:

”Jag skulle inte sätta mitt barn på ett sånt dagis. Jag tycker att det är väldigt förvirrande. Den här hen-formen, att det ska vara könsneutralt. I finskan har vi ju den. Vi säger hän. Vi har inte maskulinum och feminimum utan vi har bara en form och det är hän. Det är inte av genusorsak utan språket är konstruerat så och det är väldigt opraktiskt för du vet ju aldrig om du refererar till en man eller kvinna. Jag tycker att hela den här hen-frågan är tillgjord och konstruerad.

Det som händer är att du blir lite förvirrad och undrar vem som ska komma. Man måste fråga. Jag har aldrig tänkt tanken att genom att använda hän så frigör jag människors könsidentitet utan tänker bara vad är det för rörmokare som ska komma nu egentligen. Rörmokarens kön är ju väldigt oväsentligt för det mesta även om jag skulle bli förvånad om det kom en kvinnlig rörmokare. Jag kan väl tycka att sätta in mitt barn på ett dagis som i viss mån är nästan sekteristisk är helt främmande tanke.”

Visst är Mark Levengood en härlig mysmumin som man bara vill krama. Jag håller fullt med i hans syn på HBT-dagis. Apropå ordet hen, språkdebattören Per-Åke Lindblom avfärdar Miljöpartiets användning av ordet som okunnigt trams på Newsmill:

”Trots en intensiv kampanj används naturligtvis hen bara av en liten minoritet svenskar idag; frågan är också om denna lilla minoritet, främst vissa akademiker och journalister, använder ordet naturligt eller om förespråkarna måste tänka efter varje gång för att hitta en användning för ordet.” 

”Det som Miljöpartiet också måste ta ställning till på sin kommande kongress är om partiet vinner eller förlorar på att rekommendera hen som ett tredje könsneutralt pronomen.”

”Om det är fler av Miljöpartiets väljare som kommer att tycka att ett ställningstagande för hen är fånigt, och därför inte kommer att rösta på Miljöpartiet, än de som kommer att strömma till Miljöpartiet, kommer Miljöpartiet att begå självmål på kongressen. I en webbomröstning, som Expressen anordnade, tyckte exempelvis 96 procent att det var fel av Miljöpartiet att lansera hen i det nya programförslaget.”

Tillbaka till Finland igen. Merit Wager berättar i inlägget ”Naturligtvis står jag för mina åsikter. Jag känner mig trygg här i Finland.” om svensken som bor i Finland sedan många år, som vidare också säger:

”Orsaken till det nyktrare debattklimatet i Finland är förmodligen att man fört en ansvarsfull migrationspolitik och inte låtit känslorna ta överhanden.”

I Finland har man även en nyktrare syn på våld i nära relationer än att kalla det för ett folkhälsoproblem. Susanna Varis, själv från Finland, skrev tidigare i år om Finska män oftare utsatta för grov relationsvåld än finska kvinnor.

”Kvinnor är alltså fortfarande den mer drabbade kategorin, men att även männen är utsatta i så här hög utsträckning borde leda till mer eftertanke när resurser till kvinno- och mansjourer (i den mån de alls finns eller har en inriktning mot män som offer och inte som utövare) fördelas. Dessutom finns det ett stort mörkertal och det är inte orimligt att anta att det mörkertalet är större för kategorin drabbade män.”

Kontroversiell?

Bloggaren Ninni skickade ett mail till Erik Helmersson angående hans ledarartikel i går om Pär Ström. Erik Helmersson svarade och svaret finns nu publicerat på Ninnis blogg. Erik Helmersson anser att Pär Ströms och andra jämställdisters åsikter är kontroversiella. Kontroversiell betyder bl.a. ”som potentiellt strider mot politiska, samhälliga, religiösa eller kulturella normer”. Betyder detta att feminismen och 50/50-mentaliteten är normen i samhället? Jag undrar då bara var alla normkritiska finns nu då? Eller är dessa jämställdister de som är de verkligt normkritiska i dagens samhälle?

Nationella sekretariatet för parapsykologi.

”Genusideologi är idén att det finns osynliga makstrukturer (jämför gärna parapsykologi) som bara kan detekteras med synnerligen speciella metoder (som i regel är strikt skilda från vetenskapliga dito).” 

Bloggaren Pater Semper Est tar upp något intressant i sitt inlägg Varför just parapsykologi?. Den s.k. genusvetenskpen kan nämligen jämföras med parapsykologins discipliner eftersom arbetssättet är identiskt och bör tillsammans med parapsykologin platsa bland marginalvetenskaperna, ”därför att den omfattar hypotesprövning som inte passar in i den etablerade vetenskapens teoretiska modeller”.

Kan man inte utvidga Nationella sekretariatet för genusforskning till att bli Nationella sekretariatet för parapsykologi så att alla olika discipliner som bygger på vidskepelse och vanföreställningar får plats inom myndigheten. För visst är det som så att kvinnor, de flesta feminister är kvinnor, är de som ser spöken och har seanser och även ser dessa osynliga maktstrukturer. För att se spöken och ha seanser behöver man ett medium, för att se osynliga maktstrukturer behöver man genusglasögon. Alla andra människor som lever i den verkliga världen behöver ingenting förutom sunt förnuft.