Tag Archive | sanning

Motargument.

”Ibland hör man folk säga att det inte är någon idé att “ta debatten” eller att lägga fram sina motargument mot rasismen. För rasism kan aldrig bekämpas med rationella argument, heter det, utan är en fråga om människovärde. Dessutom hörs det ofta att vi bör förbjuda rasismen. Använda mer lagar och polis mot rasister.”

Jag läser inlägget Motargument mot motargumenten mot motargument! på Motargument.se med stor behållning. Det svenska debattklimatet har verkligen kört fast i ett skyttegravskrig mellan två sidor som verkligen verkar hata varandra. På båda sidor finns det ibland åsikter som man mer eller mindre kan hålla med om men gör man det får man automatiskt den andra sidan på sig som beskyller en för både det ena och det andra.

1) ”Då och då hörs starka röster om att ”våga ta debatten”, vilket riskerar att innebära att ställa upp på SD:s problemformulering. Detta är en livsfarlig väg.”

Den ena sidan tycker att man ska våga vägra vissa debatter eftersom man normaliserar åsikter om man tar dessa debatter. Den andra sidan använder sig av myter och fördomar och säger att det är sanningen. Att en del av befolkningen går på dessa påståenden beror kanske på att de som röstar på detta parti har en lägre utbildningsnivå än de som de klagar på.

När det gäller att normalisera åsikter har jag ett litet enkelt exempel. Låt oss säga att person A tycker att person B är dum i huvudet. Person C tycker då att så får man inte säga och vill förbjuda att person A tycker så om person B. Person D tycker att person A visst får tycka så men inte utan att åsikten också diskuteras grundligt. Åsikten finns ju där och kommer inte att försvinna automatiskt. Person C anser då att person D normaliserar person A:s åsikt och att det är en risk att hela samhället kan tänka sig att tycka som person A. Person D anser däremot att det är det enda sättet för att person A en dag kanske ska ändra sin åsikt. Om person C får sin vilja fram, kommer person B tro att person A automatiskt har slutat att tycka som person A gjorde inledningsvis? Kan man med förbud och ignorans få andra att ändra åsikt eller gör man det bäst genom utbildning och debatt?

2) ”Fakta kommer aldrig hindra någon från att bli rasist. Vi som vill propagera mot rasism måste börja prata om värderingar.”

Helt rätt, se ovanstående stycke. Genom att införa värdegrunder och att ständigt diskutera värderingar kan man faktiskt få folk att ändra uppfattning. Den gamla unkna människosynen där människor bedömdes p.g.a. kön, klass och etnicitet håller sakta men säkert på att tvättas bort i vår del av världen, även om det tar tid. Kollektivt skuldbeläggande intersektionalitetsteorier hjälper dock inte den processen på vägen, det stoppar snarare upp den eftersom det skapar motsättningar. Enligt Vetenskap och Folkbildning kan följande faktorer fördröja att man ändrar uppfattning:

  1. Prägling under barn- och ungdomsperioden på religiösa, politiska eller andra ideologirelaterade uppfattningar: att överge en uppfattning man haft med sig från sin uppväxtmiljö kan innebära en personlig konflikt.
  2. Att omvärdera kan också innebära att bryta relationer till andra människor, till det kollektiv man tillhör (familj och äktenskap, släkten, politisk, religiös tillhörighet etc.). En viss idé eller åskådning är ofta kittet i en social gemenskap.
  3. Ny kunskap uppstår inom olika vetenskapliga områden, var och en med sin ämnesspecifika terminologi. I det viktiga tvärvetenskapliga mötet försvåras kommunikationen av att olika ämnesområden har sina sätt att redovisa fakta, och sina fackspecifika termer. Det gör det också svårt att som lekman kunna bedöma värdet av forskningsresultat inom olika områden, och att kunna ta till sig dem.
  4. Det finns ett antal exempel på risker med att utmana en etablerad uppfattning. Ny kunskap kan vara politiskt obekväm för den makthavande som byggt upp sin makt just på vissa idéer och trossatser. Det klassiska exemplet är Galileos avbön om jordens rörelse kring solen.
  5. Att tillgodogöra sig en ny teori även om inte allt kan förklaras. Accepterandet av det ännu oförklarade men kanske inte oförklarliga ingår i omvärderingens dilemma.

Att bara kasta intersektionalitetsteorierna i ansiktet på folk leder alltså ingenvart. Dock inte sagt att de inte kan finnas med som teoretiskt diskussionsunderlag men att ha en övertro på dess praktiska funktion är bara kontraproduktivt. Motargument skriver också t.ex. att ”rasism inte är svart eller vitt”. Sant! Det är i gråskalan som smygrasismen frodas men det går inte heller att döma allt som rasism, inte ens smygrasism. Då uppstår snarare en risk för devalvering av begreppet samtidigt som upplevd rasism ändå alltid måste vara något som uppfattas av betraktarens ögon/åhörarens öron. Vem har sagt att vi inte lever i ett komplext samhälle?

3) “Rasism och antirasism är en svart och vit fråga, gott mot ont, inga gråskalor finns.” 

Definitivt inte! På de s.k. antirasistiska sidan finns det även en del rasister men dessa kommer oftast undan eftersom de kallar sig just för antirasister. Ovan nämnda intersektionalitetsteorier fungerar även som ett skydd för dessa omvända rasister.

”För att inte tala om personer som ursäktar rasistiskt beteende. Det finns flera framstående antirasister som har fallit i den fällan.” 

”En del av dem är antirasister som är väldigt framstående och vanligt förekommande i media.”

Jag kommer direkt att tänka på en person som under de senaste åren har skapat sig en karriär på just det och som nu arbetar som pressekreterare åt ett fackförbund. Hade jag varit medlem i det facket hade jag lämnat det omedelbart.

”De hårdföra, övertygade, ideologiska rasisterna är få.” 

Utan att förringa den mildare varianten, kallad smyg- eller vardagsrasismen, måste ändå den hårdföra, övertygade, ideologiska hardcorerasismen motarbetas mest men man kan inte använda samma metoder mot båda grupperna.

”Ändå är användningen av begreppet CP ungefär lika grovt som om nån skulle skrivit judesvin eller nigger.” 

Det var det som ovan icke till namn nämnda person gjorde sig känd på. Att använda CP som skällsord är nästan lika uselt som det som avslöjades i Kalla Fakta i söndags. Jag har efter en halv vecka fortfarande inte kommit över det sveket från en del svenska kommuner. De funktionshindrade som lever tillsammans med oss i samhället har redan en tuffare uppgift här i livet, låt de då också kunna få den hjälp som samhället kan ge dem. Allt kan inte räknas i kronor och ören. Efter örenas försvinnande för några år sen, säger man bara ”allt kan inte räknas i kronor” då?

”Ett bra sätt är att utgå från den gamla klyschiga tanken att “gör ej mot andra som du själv inte skulle vilja bli behandlad”. Jag har märkt att det alltid fungerar jättebra.”

Det har jag också märkt, även om man ibland bara är en människa. Det är visserligen en dålig ursäkt men det stämmer ändå bra in på oss människor. Vi gör alla misstag ibland men vid upprepade tillfällen är det inte misstag, då är det avsikt. Något man kan fundera på är vad har ett postmodernt samhälle för förhållningssätt till etik och moral.

4) “Rasism kan bara stoppas med lag och hårda tag. Grupper som är mot demokrati och är rasistiska bör förbjudas.”

Om man ser allt i svart och vitt är det inte konstigt att man föreslår en sån åtgärd. Men mer förslag på förbud skulle komma automatiskt och vad har vi kvar till slut då? Då måste ett än mer öppnare samhälle, som Jens Stoltenberg sa efter terrorattentaten på Utöya och i Oslo, vara den bättre lösningen och att det samhället gör vad det kan för att argumentera mot de antidemokratiska krafterna, som inte enbart finns på den högerextremistiska kanten. Ledarskribent Johanna Sturesson om chansen till ett öppnare samhälle i Smålandsposten några dagar efter Breiviks terroristdåd:

”Vi kan engagera oss på många olika sätt för demokratin, det finns ingen av oss som inte har något att tillföra, och det finns inga områden vi inte kan agera på. Det behöver inte vara i ett politiskt parti, vi kan alla verka för ett samhälle som är öppnare. Ett samhälle som inte tillåter hat och slutenhet, utan gynnar en god och öppen debatt som skapar utveckling i brytningspunkten mellan olika åsikter och idéer. Och som är raka motsatsen till vad antidemokratiska extremister vill ha.” 

Intersektionalitetsteorier kväver en god och öppen debatt. Det fungerar inte att ständigt och förutsägbart skrika att vita, heterosexuella män ska hålla klaffen. En del av dessa vita, heterosexuella män kommer att besvara detta antidemokratiska sätt genom att med förtvivlan vända sig till den andra sidans antidemokratiska krafter.

”Så om du anser att rasism är en svart och vit fråga, bör du kika på dig själv först. Den som är utan synd, kastar första stenen!”

Annonser

Postmoderna journalister visar att postmodernismen inte fungerar,

Sanningen enligt en postmodern uttolkning finns varken i bestämd form eller singular. I stället talas det om partiella, subjektiva och individuella sanningar.”

Sanna Rayman skriver angående Uppdrag Gransknings avsnitt Den goda viljan, som jag skrev om i inlägget Vänskapskorruption, om den postmoderna journalistiken i Det postmoderna tillståndet i journalistiken i SvD. Det är bra att problemen för denna i praktiken inte fungerande ideologi lyfts upp till ytan. Teoretiskt kan ju vilken ideologi som helst fungera. Rayman skriver vidare om hur man svarar, när man ställs till svars för att ha förvanskat, felciterat och misskrediterat folk:

”Jo, man svarar postmodernt.” 

Det här är ju den ifrågasättande postmodernismen i ett nötskal. Man ifrågasätter t.o.m. tveklösa sanningar för det kan ju finnas andra tolkningar eller så vill man plantera tillrättalagda ideologiska sanningar.

”Att den förhärskande bilden var korrekt verkar inte bekymra någon av de inblandade.”

”Dygden här är alltså att utmana sanningar med, eh, mindre sanna ”sanningar”?”

Det här får mig att minnas debaclet vid förra årets Pride-festival då Kenth Ekeroth, riksdagsledamot för SD, fick scoopet ”Vi ska inte återspegla någon form av verklighet”. Snälla postmodernister, ge inte SD såna här straffsparkar!

Bloggaren Kimhza Bremer fyller på med:

”Allt fler svenska journalister utmärker sig på detta sätt, som en skam för yrket och bortom all anständighet. De är den offentliga lögnens budbärare och att de ens får kalla sig journalister är obegripligt.”

Den fråga som vi alla måste ställa oss är: Vilket samhälle vill vi ha och till vilket pris? Det är nog bara socialkonservativa som vill hålla sig kvar vid 1900-talssamhället men samtidigt är det postmoderna samhället en riskkultur. Efter postmodernismen kommer post-postmodernismen. Hur kommer den post-postmoderna journalistiken se ut? Vad kommer efter det, post-post-postmodernismen? ”Nailing a herring to a wall and punching it with a racquetball from 4-5 feet away while reciting Dostoyevsky quotes.” Orkar någon ens skämtsamt att tänka tanken på post-post-post-postmodernism? Är det inte så att ordet post, som betyder efter, i praktiken betyder något som inte har en grund för att fungera? Själva ordet antyder ogenomtänkta problemlösningar i mina öron. Det postmoderna ifrågasättandet i all ära men det postmoderna samhället, med x antal ”post-” som prefix, är nog en utopi men samtidigt till viss del omöjligt att undvika. Om ett samhälle ska fungera måste det finnas ett visst antal orubbliga grundpelare. Jag avslutar med ett citat från en klok man med underbar formuleringsförmåga som skrev detta för någon dag sedan:

”Den fas som kommer efter postmodernism har jag egenmäktigt döpt till instrumentalism

Vi lever i ett land där ingen kan säga vad som är rätt eller fel utan allting bedöms efter hur snabbt man når sitt syfte även om det kosta all sanningshalt. Då kan man förfalska verklighet och förvränga fakta för att framkalla den önskade effekten som annars kanske hade krävt omständlig argumentation för att få allmän acceptans. Inom instrumentalismen är även människor ett verktyg, dvs underkastade effektivitetens krav och det personliga ansvaret har genomgått en grav inflation.

Och efter instrumentalismen kommer postinstrumentalism där man skiftar fokus från exploaterande effektivitet till konsoliderande värdebeständighet…kanske…!? Det är en fas där man reparerar allt det som gått förlorat tiden innan. Människors ansvarsfullhet kommer man att se som hennes viktigaste resurs och det personliga ansvaret kommer att genomgå en deflation.”