Tag Archive | man

Lycka är att alltid ha rätt?

En studie gjord av tre forskare vid University of Auckland i Nya Zeeland visar att fruar blir lite mer lyckliga av att få det sista ordet medan män blir olyckliga av att hela tiden hålla med sina fruar. Studien gick ut på att männen hela tiden skulle hålla med sina fruar utan att beklaga sig. Efter tolv dagar hade männens upplevda livskvalitet sjunkit från 7/10 till 3/10 medan fruarnas upplevda livskvalitet steg från 8/10 till 8,5/10.

”It seems that being right is a cause of happiness, and agreeing with what one disagrees with is a cause of unhappiness.”

Efter de första tolv dagarna stoppades studien eftersom en av männen blev djupt deprimerad. Mannen upplevde att hans fru var alldeles för kritisk mot honom.

”Many people in the world live as couples, and we believe that it could be harmful for one partner to always have to agree with the other. 

However, more research is needed to see whether our results hold if it is the male who is always right.”

Studien presenterades i BMJ:s julutgåva tillsammans med en studie om James Bonds alkoholvanor. För tre år sen kunde man i julutgåvan läsa om stulna IKEA-pennor, att rödhåriga är populära bland vampyrer samt att man inte blir berusad av att fotbada i vodka.

Annonser

Det här med mäns och kvinnors medellängd.

solsidanEfter att ha sett Solsidan i söndags, plus det jag skrev om näsor några dagar senare, slog det mig att det här med att svenska män i genomsnitt är 13-14 cm längre än kvinnor har en praktisk funktion när det gäller att föröka sig.

Vid heterosexuellt sex, det enda som på naturlig väg kan leda till avkommor, sker mannens penetration underifrån kvinnan och om man delar skillnaden på medellängden med två är det så gott som den längd som gör att ett älskande par har sina munnar och ögon i nivå med varandra, om man bara nu utgår från könens medellängd. Nu är det ju inte utifrån detta som vi väljer våra partners utan det kan vara i alla möjliga kombinationer, inklusive där kvinnan är den som är längre.

Något att ha i åtanke med tanke på de omdiskuterade ”vetenskapliga” fakta som presenterades i Vetenskapens värld på SVT tidigare i höstas om varför kvinnor är kortare än män.

Näsans storlek påverkar människans längd?

Enligt en studie gjord på University of Iowa är mäns näsor c:a 10 % större än kvinnors, mer än vad skillnaden är i kroppslängd (Sverige 8,2 % ålder 20-29). Mäns näsor är större för att ge kroppen mer syre till musklerna. Muskelstorlek borde naturligtvis också påverka människors längd eftersom muskler inte enbart växer på bredden utan även på längden. Skillnaden i näs- och muskelstorlek brukar visa sig under puberteten då pojkar brukar växa förbi flickor, som har sin längdtillväxt mestadels alldeles innan puberteten. Tidigare studier har visat att 95 % av vikten som pojkar ökar i puberteten är muskelmassa medan bland flickor är det 85 % av vikten. Studien av näsor var gjord på kaukasier.

Det här kan vara bra att veta med tanke på de omdiskuterade ”vetenskapliga” fakta som presenterades i Vetenskapens värld på SVT tidigare i höstas om varför kvinnor är kortare än män.

397px-Zlatan_Ibrahimović_Euro_2012_vs_England

Genusanalys av Norden.

I min populärvetenskapliga serie genusanalyser har nu turen kommit till Norden. På Nationella sekretariatet för genusforskning parapsykologi kan man läsa att genusforskare analyserar 1980-talets ubåtskris. En gästforskare vid Samtidshistoriska institutet, har bjudit in ett flertal forskare för att analysera ubåtskrisen.

”Jag är nyfiken på andra vinklar.”

Jag hjälper gärna till, även om min forskningsspecialitet är inom manusvetenskapen. Moder Ryssland är en kvinna precis som Moder Svea. Ubåtskränkningen med U137 i Karlskrona skärgård skedde alltså inte mot vita kränkta män utan var i stället en lesbisk älskog med dildo. Den enda krackelerad maskulinitet som går att finna är från homofobiska män, som inte är mycket till män. Själva penetrationen med dildon U137 skedde långt ner på kroppen, troligtvis vid fötterna. Kinky eller bara kittligt förspel mellan tårna?

nordenOm man fortsätter och analyserar de nordiska vattnen ser man direkt att Östersjön och Bottniska Viken är en ful man med puckelrygg som står på knä. Finska viken är mannens erigerade penis, Rigabukten dess pung, som han sedan tusentals år våldtar Moder Ryssland med. De svenska vikingar som for i österled, men sedan även de svenska krigsarméer, som vällt in över Ryssland är denna vattenmans säd. Ett barn har fötts ur denna eviga våldtäkt, Gammölsvänskbi, som numera är adopterad av mormor Ukraina.

”För Ryssland är Ukraina dess moder och födelseort på jorden…”

Motargument.

”Ibland hör man folk säga att det inte är någon idé att “ta debatten” eller att lägga fram sina motargument mot rasismen. För rasism kan aldrig bekämpas med rationella argument, heter det, utan är en fråga om människovärde. Dessutom hörs det ofta att vi bör förbjuda rasismen. Använda mer lagar och polis mot rasister.”

Jag läser inlägget Motargument mot motargumenten mot motargument! på Motargument.se med stor behållning. Det svenska debattklimatet har verkligen kört fast i ett skyttegravskrig mellan två sidor som verkligen verkar hata varandra. På båda sidor finns det ibland åsikter som man mer eller mindre kan hålla med om men gör man det får man automatiskt den andra sidan på sig som beskyller en för både det ena och det andra.

1) ”Då och då hörs starka röster om att ”våga ta debatten”, vilket riskerar att innebära att ställa upp på SD:s problemformulering. Detta är en livsfarlig väg.”

Den ena sidan tycker att man ska våga vägra vissa debatter eftersom man normaliserar åsikter om man tar dessa debatter. Den andra sidan använder sig av myter och fördomar och säger att det är sanningen. Att en del av befolkningen går på dessa påståenden beror kanske på att de som röstar på detta parti har en lägre utbildningsnivå än de som de klagar på.

När det gäller att normalisera åsikter har jag ett litet enkelt exempel. Låt oss säga att person A tycker att person B är dum i huvudet. Person C tycker då att så får man inte säga och vill förbjuda att person A tycker så om person B. Person D tycker att person A visst får tycka så men inte utan att åsikten också diskuteras grundligt. Åsikten finns ju där och kommer inte att försvinna automatiskt. Person C anser då att person D normaliserar person A:s åsikt och att det är en risk att hela samhället kan tänka sig att tycka som person A. Person D anser däremot att det är det enda sättet för att person A en dag kanske ska ändra sin åsikt. Om person C får sin vilja fram, kommer person B tro att person A automatiskt har slutat att tycka som person A gjorde inledningsvis? Kan man med förbud och ignorans få andra att ändra åsikt eller gör man det bäst genom utbildning och debatt?

2) ”Fakta kommer aldrig hindra någon från att bli rasist. Vi som vill propagera mot rasism måste börja prata om värderingar.”

Helt rätt, se ovanstående stycke. Genom att införa värdegrunder och att ständigt diskutera värderingar kan man faktiskt få folk att ändra uppfattning. Den gamla unkna människosynen där människor bedömdes p.g.a. kön, klass och etnicitet håller sakta men säkert på att tvättas bort i vår del av världen, även om det tar tid. Kollektivt skuldbeläggande intersektionalitetsteorier hjälper dock inte den processen på vägen, det stoppar snarare upp den eftersom det skapar motsättningar. Enligt Vetenskap och Folkbildning kan följande faktorer fördröja att man ändrar uppfattning:

  1. Prägling under barn- och ungdomsperioden på religiösa, politiska eller andra ideologirelaterade uppfattningar: att överge en uppfattning man haft med sig från sin uppväxtmiljö kan innebära en personlig konflikt.
  2. Att omvärdera kan också innebära att bryta relationer till andra människor, till det kollektiv man tillhör (familj och äktenskap, släkten, politisk, religiös tillhörighet etc.). En viss idé eller åskådning är ofta kittet i en social gemenskap.
  3. Ny kunskap uppstår inom olika vetenskapliga områden, var och en med sin ämnesspecifika terminologi. I det viktiga tvärvetenskapliga mötet försvåras kommunikationen av att olika ämnesområden har sina sätt att redovisa fakta, och sina fackspecifika termer. Det gör det också svårt att som lekman kunna bedöma värdet av forskningsresultat inom olika områden, och att kunna ta till sig dem.
  4. Det finns ett antal exempel på risker med att utmana en etablerad uppfattning. Ny kunskap kan vara politiskt obekväm för den makthavande som byggt upp sin makt just på vissa idéer och trossatser. Det klassiska exemplet är Galileos avbön om jordens rörelse kring solen.
  5. Att tillgodogöra sig en ny teori även om inte allt kan förklaras. Accepterandet av det ännu oförklarade men kanske inte oförklarliga ingår i omvärderingens dilemma.

Att bara kasta intersektionalitetsteorierna i ansiktet på folk leder alltså ingenvart. Dock inte sagt att de inte kan finnas med som teoretiskt diskussionsunderlag men att ha en övertro på dess praktiska funktion är bara kontraproduktivt. Motargument skriver också t.ex. att ”rasism inte är svart eller vitt”. Sant! Det är i gråskalan som smygrasismen frodas men det går inte heller att döma allt som rasism, inte ens smygrasism. Då uppstår snarare en risk för devalvering av begreppet samtidigt som upplevd rasism ändå alltid måste vara något som uppfattas av betraktarens ögon/åhörarens öron. Vem har sagt att vi inte lever i ett komplext samhälle?

3) “Rasism och antirasism är en svart och vit fråga, gott mot ont, inga gråskalor finns.” 

Definitivt inte! På de s.k. antirasistiska sidan finns det även en del rasister men dessa kommer oftast undan eftersom de kallar sig just för antirasister. Ovan nämnda intersektionalitetsteorier fungerar även som ett skydd för dessa omvända rasister.

”För att inte tala om personer som ursäktar rasistiskt beteende. Det finns flera framstående antirasister som har fallit i den fällan.” 

”En del av dem är antirasister som är väldigt framstående och vanligt förekommande i media.”

Jag kommer direkt att tänka på en person som under de senaste åren har skapat sig en karriär på just det och som nu arbetar som pressekreterare åt ett fackförbund. Hade jag varit medlem i det facket hade jag lämnat det omedelbart.

”De hårdföra, övertygade, ideologiska rasisterna är få.” 

Utan att förringa den mildare varianten, kallad smyg- eller vardagsrasismen, måste ändå den hårdföra, övertygade, ideologiska hardcorerasismen motarbetas mest men man kan inte använda samma metoder mot båda grupperna.

”Ändå är användningen av begreppet CP ungefär lika grovt som om nån skulle skrivit judesvin eller nigger.” 

Det var det som ovan icke till namn nämnda person gjorde sig känd på. Att använda CP som skällsord är nästan lika uselt som det som avslöjades i Kalla Fakta i söndags. Jag har efter en halv vecka fortfarande inte kommit över det sveket från en del svenska kommuner. De funktionshindrade som lever tillsammans med oss i samhället har redan en tuffare uppgift här i livet, låt de då också kunna få den hjälp som samhället kan ge dem. Allt kan inte räknas i kronor och ören. Efter örenas försvinnande för några år sen, säger man bara ”allt kan inte räknas i kronor” då?

”Ett bra sätt är att utgå från den gamla klyschiga tanken att “gör ej mot andra som du själv inte skulle vilja bli behandlad”. Jag har märkt att det alltid fungerar jättebra.”

Det har jag också märkt, även om man ibland bara är en människa. Det är visserligen en dålig ursäkt men det stämmer ändå bra in på oss människor. Vi gör alla misstag ibland men vid upprepade tillfällen är det inte misstag, då är det avsikt. Något man kan fundera på är vad har ett postmodernt samhälle för förhållningssätt till etik och moral.

4) “Rasism kan bara stoppas med lag och hårda tag. Grupper som är mot demokrati och är rasistiska bör förbjudas.”

Om man ser allt i svart och vitt är det inte konstigt att man föreslår en sån åtgärd. Men mer förslag på förbud skulle komma automatiskt och vad har vi kvar till slut då? Då måste ett än mer öppnare samhälle, som Jens Stoltenberg sa efter terrorattentaten på Utöya och i Oslo, vara den bättre lösningen och att det samhället gör vad det kan för att argumentera mot de antidemokratiska krafterna, som inte enbart finns på den högerextremistiska kanten. Ledarskribent Johanna Sturesson om chansen till ett öppnare samhälle i Smålandsposten några dagar efter Breiviks terroristdåd:

”Vi kan engagera oss på många olika sätt för demokratin, det finns ingen av oss som inte har något att tillföra, och det finns inga områden vi inte kan agera på. Det behöver inte vara i ett politiskt parti, vi kan alla verka för ett samhälle som är öppnare. Ett samhälle som inte tillåter hat och slutenhet, utan gynnar en god och öppen debatt som skapar utveckling i brytningspunkten mellan olika åsikter och idéer. Och som är raka motsatsen till vad antidemokratiska extremister vill ha.” 

Intersektionalitetsteorier kväver en god och öppen debatt. Det fungerar inte att ständigt och förutsägbart skrika att vita, heterosexuella män ska hålla klaffen. En del av dessa vita, heterosexuella män kommer att besvara detta antidemokratiska sätt genom att med förtvivlan vända sig till den andra sidans antidemokratiska krafter.

”Så om du anser att rasism är en svart och vit fråga, bör du kika på dig själv först. Den som är utan synd, kastar första stenen!”

Ännu en postmodern epidemimyt.

När postmoderna epidemimyter avslöjas som just myter växer det tydligen upp nya som svampar i jorden. Den senast noterbara är faktoiden våldtäktskultur, visserligen skrev debattören Johan Ehrenberg redan 2003 att alla män ansvarar för våldtäkterna, men faktoiden verkar blomma som bäst just nu. Johan Ehrenbergs påstående är så horribelt eftersom våldtäkter verkligen inte är något som en majoritet av männen hyllar eller sysslar med, om man nu inte förstås arbetar för Män för Jämställdhet. Våldtäktsmän står inte högt i status i landets fängelser, bara pedofiler har nog en lägre status, vilket ger en klar signal om vad de flesta män anser om våldtäkter. Bloggaren Certatio har en klar poäng:

”Om män är ansvariga just för att de är män, oavsett hur de agerar som individer – gäller det då att även de män som tar sitt ansvar hemma, inte kallar någon hora/bög, behandlar kollegor lika oavsett kön, och inte skrattar åt misogyna skämt, fortfarande är delansvariga för våldtäkter? De är ju fortfarande män, eller hur?

Antingen svarar Ehrenborg JA, och då spelar det ingen roll hur vi män agerar. Då är vi enligt honom genetiskt defekta, och dömda att alltid vara ”det skyldiga könet”. I så fall är han i mina ögon en misandrisk sexist av rang. Eller så svarar han NEJ, och då medger han att skulden i slutänden är individuell och inte kollektiv. I så fall är hans artikel att se som föga mer än en yttring av substanslös, lismande populism.

Oavsett vilket, är han (i det här fallet) ute och cyklar. Jag som individ har ett ansvar för mitt eget agerande, inte för någon annans.”

Förutom Män för Jämställdhet finns det fler som devalverar våldtäktsbegreppet. Enligt bloggen Birth Rape | Coercion. Lies. Abuse. Scare Tactics är det våldtäkt även när en kvinna som precis har fött barn blir undersökt av en barnmorska, om hon är emot undersökningen.

”No means “NO”, even in the hospital. Sadly, it is often ignored.”

Problemet som kvinnor uppfattar under och efter en graviditet ska inte ignoreras men kalla det för vad det är och inte våldtäkt, som betyder ”att mot en persons vilja, tvinga på denna samlag eller annan jämförbar sexuell handling”. Gynekologer och barnmorskor är inte våldtäktsförövare.

Det är inte heller våldtäkt om en fyraårig pojke försöker pussa en jämnårig flicka som det berättas om i artikeln A Father-Son Talk About Rape and Rehtaeh Parsons på The Good Men Project. Den artikelförfattaren är som pappa snarare en psykisk barnmisshandlare och även han devalverar våldtäktsbegreppet.

Ut med man och in med hen.

”När man har mens.”

Jag läste några bloggar nyligen där man stör sig på just ordet man, ”obestämt subjektspronomen, könlös biform i tredje person singularis som alltid betecknar ett levande väsen”, eftersom det uppfattas som att man menar man och att det förstärker det ojämställda samhället som feminismen och dess genusindustri påstår att man lever i. Det här inlägget är utan länkar till dessa bloggar eftersom det kändes mycket olustigt hur man orkar hålla på att attackera ett språk på det sättet. Världen blir alltså en bättre plats om man kastar ut ordet man och i stället använder hen så mycket som det bara går?