Etikettarkiv | Fredrik Reinfeldt

Jo, Amanda Sokolnicki, Annie Lööf är visst en mittenextremist

Amanda Sokolnicki försöker på ledarplats i Dagens Nyheter försvara Annie Lööf genom att skriva att hon är pragmatisk och inte extrem. Saken är den att Annie Lööf blev en mittenextremist redan 2011 då hon i SVT Agenda blev intervjuad av Anna Hedenmo. Nedanstående citat är från Aftonbladet.

I Centerpartiets eget migrationspolitiska program dras paralleller till Kanadas modell för arbetskraftsinvandring. Och omräknat till svenska förhållanden skulle det innebära att Sverige är ett land med 40 miljoner invånare.
– Det är inte realistiskt i ett kortare perspektiv. Det är ett exempel på om Sverige under ett sekel haft en så offensiv linje som Kanada haft vad gäller arbetskraftsinvandring, där man från första dagen låter en invandrare som kommer få arbeta och komma in och integreras. Då kan man nå de här siffrorna, säger Annie Lööf.
Man kan tänka sig det, att vi skulle vara så många fler? frågar Hedenmo.
– Ja, absolut. Så länge människor kan komma hit, arbeta, försörja sig själv och driva företag, integreras så ser jag inga problem med detta.

Fredrik Reinfeldts uttalande från strax innan riksdagsvalet 2014 passar in här också.

– Vad betyder ordet ”nog”? Är Sverige fullt? Är Norden fullt? Är vi för många människor? Vi är 25 miljoner människor som bor i Norden. Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig. De som hävdar att landet är fullt, de bör visa var det är fullt, säger Fredrik Reinfeldt till Politiken.

Fakta är att inget land på Sveriges breddgrader, c:a 55-70 ° nordlig latitud, är lika tätbefolkat. Undantaget är Norrland som p.g.a. sin terräng är mindre tätbefolkat än Finland. Så här ser ut det ut om man jämför Sveriges landsdelar med grannländer på samma latitud.

  • Götaland 52,5/km2 – Lettland 35,04/km2
  • Svealand 48/km2 – Estland 29,58/km2
  • Norrland 4,4/km2 – Finland 16,18/km2

Ju längre norrut ett land ligger, desto mindre solinstrålning får landet och desto mindre tillväxt av biomassa sker. Detta påverkar antal frostdygn per år och därmed skördarna, vilket begränsar antalet människor som kan bo i området. Det är bara Moskva oblast och Danmark, som ligger på ungefär samma latitud som Skåne, som har större befolkningstäthet. Skåne ligger i Södra lövskogsregionen och en helt annan klimatzon än övriga Sverige.

40 miljoner invånare i Sverige skulle betyda en befolkningstäthet på 89,4/km², vilket motsvarar Spaniens befolkningstäthet, i stället för 22,7/km². Politiker som förnekar fakta till förmån för sin ideologi är extremister.