Arkiv

Något att fundera på

astrology _vs_ science

Även om det snart är 17 år sedan sedan Carl Sagan gick bort lever hans minne kvar, åtminstone i vetenskapliga kretsar. Hur ser fördelningen av astrologispalter och  vetenskapsspalter ut i våra svenska dags- och kvällstidningar? Lika illa som Carl Sagan påstod att det var i USA?

Annonser

Världens största vulkan?

Jag fick visst lite tid över att skriva några rader igen. Jag har tidigare skrivit om Olympos Mons och fick i kommentarerna en nyttig lektion av signaturen AV.

Det där med att mäta bergs höjd är lite trixigt. Man kan inte jämföra Mt. Everest höjd över havet med Olympus Mons eftersom det inte finns något hav på Mars. Man kan mäta höjden över sin platå, höjd över någon medeldiameter eller höjd över lägsta punkt. Så länge de inte presenterat metoden de räknat på är jämförelsen falsk/meningslös.

Jordens högsta berg över sin platå är Mauna Kea (Hawaii) som reser sig 10203 m över havsbotten. Mt Everest är 19874 m över jordens lägsta punkt (marianergraven). Chimborazo är längst från jordens medelpunkt.

http://hypertextbook.com/facts/2001/BeataUnke.shtml

Som alpinist är det där med bergens höjd hyfsat viktigt. Fast det är alltid vägen till toppen och stilen som spelar störst roll.

Den lärdomen tar ändå inte av mig fascinationen av det stora berget på Mars. Jag tycker att det synliga i att Olympos Mons reser sig ut genom planetens atmosfär är jättehäftigt.

Nu har en forskargrupp geologer, ledd av William Sager, undersökt Tamumassivet som ligger 160 mil öster om Japan. Länge trodde man att Tamumassivet bestod av flera mindre vulkaner men nu har man konstaterat att det kanske är världens största vulkan. Med en storlek på hela 310000 kvadratkilometer, ungefär som brittiska öarna, är den 60 gånger större än vad man trodde var världens största vulkan, Mauna Loa på Hawaii. Namnet Tamu är inte av stillahavshärkomst utan är en förkortning av Texas A&M University, där William Sager arbetar.

Jag tycker att vulkaner är jättehäftiga. Dessa otroliga naturkrafter som är naturens egna supermakter i världen men som inte tar någon som helst hänsyn till politiska ideologier, religioner, kapitalism m.m. Den dagen en supervulkan väljer att brisera har vi människor inte mycket att säga till om. Tur för oss människor som lever nu så går det i regel hundratusentals år mellan varje utbrott. Den supervulkan som jag tror ligger närmast oss i Sverige är Laacher See i Tyskland.

Laacher See

Dessa vulkaner är naturens ”finnar” eftersom de ligger gömda i jordens ”hud” och inte bildar några berg. En ordlek med den latinska benämningen för akne, acne vulgaris, skulle kunna ge acne vulcanis för supervulkaner. I ett annat liv skulle jag kanske varit en vulkanolog.

Vad innebär en röst på Miljöpartiet?

Miljöpartiet de gröna är en del av en världsomspännande grön politisk rörelse. Tillsammans kämpar vi för långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt. Vår vision är samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras.

Vad innebär en röst på Miljöpartiet? I det stora hela innebär det en röst på ett parti som har valt ett annorlunda upplägg genom att inte försöka ha någon idoldyrkan av partiledare. Partiet kan troligtvis inte heller anklagas för att vara ett knapptryckarkompani. Partiet har alltid ett manligt och en kvinnligt språkrör, praktiskt vid t.ex. föräldraledighet och i linje med partiets politik på kortare arbetstid. Språkrörens uppgift är också i första hand att föra ut partiets politik, inte vara dess ledare. Maxlängden för ett språkrör är nio år.

Min åsikt är att Miljöpartiet är en frisk fläkt i den svenska politiken. Gustav Fridolin har ofta en sansad och klok ton i debatter, starkt med tanke på hans unga ålder. Hans serie om den svenska statsrasismen har jag nämnt tidigare. Som det parti som vill visa solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, med kommande generationer samt med världens alla människor drar partiet även till sig s.k. miljömuppar och förvillare med ovetenskapliga tendenser. På samma sätt som Sverigedemokraterna drar till sig rasister och främlingsfientliga som vill stoppa invandringen. På samma sätt som Vänsterpartiet drar till sig kommunister som vill ha ett marxistiskt samhälle. På samma sätt som Kristdemokraterna drar till sig människor som tror att vår planet bara är 6’000-10’000 år gammal. Det sistnämnda påståendet är kanske mer tveksamt men de tre förstnämnda påståendena gör att de just tre partierna inte är något alternativ för mig. Jag får säkert tillfälle att återkomma till just det.

Pernilla Hagberg är Miljöpartiets gruppledare i Vingåker. Hon tror på konspirationsteorierna om chemtrails och Planet X. Chemtrails hade jag hört talas om tidigare men inte Planet X, även kallad Nibiru. Jag tänker inte gå in så mycket på Planet X, som tydligen skrämmer skiten ur vissa människor. En del påstår att chemtrails är ett sätt att dölja Planet X. Den som vill kan googla själv och få sig ett rejält gott skratt som t.ex. detta:

Vi lever i ett dubbelstjärnesystem. Solen har en mörk men okänd följeslagare som regelbundet återkommer. Den åtföljs av planeter, asteroider, grus och stoftmoln.

För mig är detta ett tecken på postmodernismens genomslagskraft att det skulle finnas flera alternativa sanningar. Visst är en viss misstro bara sund eftersom det kan motverka t.ex. korruption men vi verkar nu ha kommit till en tidsålder då även empirisk vetenskap börjar misstros, något som Roger Bacon försökte bekämpa redan på 1200-talet. Det är ett steg tillbaka i människans utveckling. Appropå tillbaka så har jag igen svävat iväg på i ett sidospår. Tillbaka till ämnet nu, Emma!

Hagberg beskriver sig som konspirationsrealist. Frågan är om man ska politiska åtaganden som konspirationsrealist. Jag behöver bara nämna Nordkorea, som är en enda konspiratorisk stat, så förstår de flesta vad jag är inne på. Konspirationsteorin om chemtrails innebär att man på fullaste allvar tror att det kan regna från moln på 10’000 m höjd. Det innebär också att alla flygplan som är inblandade i denna konspiration mot mänskligheten måste ha mycket stora tankar av detta gift som ska spridas.

Kondensstreifen2Kondensationsstrimmor är det som vi alla kan se i luften efter ett flygplan. De är en typ av moln som uppstår genom kondensation eller frysning av avgaserna från flygmotorer. Chemtrails, kemikaliespår översatt till svenska, är enligt konspirationsteoretikerna kemiska aerosoler som sprids i syfte att t.ex. kontrollera människors hjärnor, gör oss sjuka så att läkemedelsindustrin kan tjäna pengar, kontrollera vädret, öka på den globala uppvärmningen samt dölja Planet X. Konspirationsteoretikerna anser bl.a. att dessa kemikaliespår varar längre än ”vanliga” kondensationsstrimmor.

Läs vidare på Chemtrails, Debunked – Skeptic Project. En röst på Miljöpartiet i Vingåker är en röst på konspirationsteorier.

Evolutionspsykologi vs. genusvetenskap

Men evolutionspsykologin är även intimt förknippad med det högertänkande som råder i samhället, och så skulle det inte behöva vara.

Jag är ganska trött på att läsa texter om angrepp på det ena eller andra könet men det är oundvikligt att läsa dem och därmed också oundvikligt att man börjar fundera. Jag har hört några gånger att genusvetenskapens motpol är evolutionspsykologin? I den nu tre år gamla artikeln Evolutionspsykologi är inte tillräckligt vänster i Arbetet, skriven av John Swedenmark, besvarar nästan den fråga som jag har funderat på ett tag nu: Är den postmodernistiska genusvetenskapen en vänsterideologi?

Den egennyttiga, ständigt kalkylerande Människa som reser sig likt en jättestaty ur de evolutionspsykologiska resonemangen är som en bild av vår tids härskarklass: den vite medelklassmannen som lever på bondfångeri (utan att nånsin behöva träffa dem han lurar).

Försvarar evolutionspsykologin vänsterfeminismens hatobjekt nummer 1, den vite (heterosexuella) medelklassmannen? Om man med den vite medelklassmannen menar de normer och stereotyper som finns i samhället så kan jag till viss del hålla med men är de enbart av ondo? Annika Borg, teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap med genusinriktning och samhällsdebattör, skrev i helgen i artikeln Kvinnan – våra dagars frälsare?:

Och ska man tro författaren och forskaren John Gerzema och Pulitzerprisvinnaren Michael D’Antonio är uppgörelsen med den traditionella manligheten inte enbart eftersträvansvärd utan rent av nödvändig för mänsklighetens fortlevnad.

Från Peru till Indien och Kina är människor övertygade om att de kvinnliga normerna som transparens, sårbarhet, empati, tålamod och konsensus är räddningen för världen.

Man kan tro att Borgs hela artikel är ett tröttsamt angrepp på männen men på slutet ifrågasätter hon om världen skulle bli bättre med kvinnor vid makten.

Även kvinnor utövar makt och ägnar sig åt härskartekniker, har behov av kontroll och kan bli förbannade som en hel karl. Uppfattningarna om den omsorgsfulla kvinnan har också en förmåga att skapa sociala och mentala fängelser för kvinnor och samhällen.

Man får väl bara hoppas att de kommer ihåg att Athena har två sidor: hon är både kunskapens gudinna och krigets.

Jag tror inte att världen skulle bli så mycket bättre med mer kvinnor vid makten. De kvinnliga normerna som Borg räknar upp framträder knappast vid kvinnlig maktutövning eftersom makt är något mycket svårt för människor oavsett kön att hantera. Jag är säker på att framtiden kan bevisa att det inte är någon större skillnad mellan könen vad det gäller makthantering. Men tveklöst tror jag att det skulle kännas bättre för alla med en jämnare könsfördelningen på olika maktpositioner.

I kommentarsfältet till Swedenmarks artikel skriver signaturen Magnus Nilsson:

Ett av problemen med debatten är att så många samhällsengagerade och -intresserade människor på vänsterkanten har mer koll på samhällsvetenskap (och i viss utsträckning humaniora) än på naturvetenskapen. (Dessutom är det många som håller sig med en ytterst nedvärderande syn på naturvetenskaperna…) Här måste vänstern skärpa sig!

Jag ska erkänna att det visserligen är lite väl för enkelt att påstå att evolutionspsykologi är en högerideologi och genusvetenskapen en vänsterideologi. Men man kan ändå inte undgå dessa förenklade funderingar när man läser Swedenmarks artikel men även Uje Brandelius drygt halvår gamla artikel Omöjligt att vara höger och feminist i Aftonbladet.

Anledningen till att det inte går att vara höger och feminist hittar man bland annat i det lilla ordet jämlikhet.

Men vad betyder egentligen jämlikhet? Inte är det som Uje Brandelius menar eftersom han skriver om vänsterns syn på jämställdhet, inte jämlikhet. Jämlikhet och jämställdhet skiljer sig på så sätt att jämställdhet är jämlikhet mellan könen medan jämlikhet kan syfta på vilka grupper eller individer som helst. Helt enkelt alla individers lika värde. Men jag förstår vad Uje Brandelius ideologiskt sett är ute efter eftersom vänsterns syn på feminism numera också inberäknar klass och etnicitet. Feminismen försöker kidnappa begreppet humanism, uppfattningen att en människa har ett värde som inte får kränkas. Tillbaka till Swedenmarks artikel. Han avslutar med:

Och naturvetenskapen behöver gå åt vänster i sina grundantaganden, i riktning mot en tro på att (åtminstone den mänskliga) tillvaron är ytterst formbar – och att alla försäkringar om motsatsen, hur uppriktigt sanningssökande de än är, gynnar kortsiktiga maktintressen.

Varför ska naturvetenskapen politiseras? Då blir den ju också ideologisk precis som man kan anklaga genusvetenskapen för och Swedenmark anklagar evolutionspsykolgin för. Låt i stället de båda akademiska disciplinerna få agera fritt utan ideologisk påverkan. Först då kan de tas som seriösa.

Jag har tidigare skrivit att jag inte lägger mig i genusvetenskapens vara eller inte vara men med det menar jag alltså att den ska vara ren från ideologisk påverkan, inklusive feminismens. Samma gäller naturligtvis för evolutionspsykologin. Det skulle också vara bra om man hör talas om evolutionspsykologin lika ofta som man hör talas om genusvetenskapen. Frågan om vad som är biologiskt eller kulturellt betingat är faktiskt mycket intressant. Något slutgiltigt svar är mycket svårt att komma fram till. Det kan t.o.m. vara som så att det faktiskt är omöjligt för människan att helt förstå.