Arkiv

Att styra människor i hemmet är maktmissbruk, inte jämställdhet

MED-bloggen

Den ”feministiska” rödgröna regeringen omvaldes till slut. En fingervisning om vad vi har att vänta oss under kommande mandatperiod i form av jämställdhetspolitik kan vi få genom att titta på den förra. Det ser inte ljust ut för dem av oss som värnar kvinnors självbestämmande.

Ett ständigt räknande av kvinnor och män har varit ett genomgående tema i allt ifrån lagförslag för att reglera andelen kvinnor i bolagsstyrelser till målsättningar om att minst var fjärde nyanställd i den privata byggsektorn ska vara kvinna. En mindre uppmärksammad del av de rödgrönas politiska inriktning är att de vill in och styra i människors privatliv och regeringen satte upp mål för vad män och kvinnor ska göra i sina hem: Det ska vara en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Statistik bygger på att man tittar på en viss delmängd. Ska man gå ner på varje familjs nivå och se till…

Visa originalinlägg 409 fler ord

I den postmoderna skolan

Josefin Utas

-”Värdegrund! Oooo vi har värdegrund heeela tiden här!”.

Orden kommer från en kvittrande ung kvinnlig pedagog på det senaste föräldramötet i skolan. På den här skolan kommer värdegrunden alltid först. Här är man bättre än på alla andra skolor. Här fick man inte en enda anmärkning av Skolinspektionen när de var och granskade skolan, skröts det om.

Det här är alltså en ”modern” skola. Här börjar man skriva för hand först i 2:an. Elevledda utvecklingssamtal börjas det med när eleverna är 7 år. På öppet hus innan skolstarten fick vi veta att läraryrket inte längre är som i gamla tider.

–”Yrket har ”professionaliserats” sedan ni gick i skolan”.

Där satt vi 70-talister och skruvade på oss när vi fick veta att vår utbildning tydligen hade varit värdelös men att nu var ordningen återställd och våra barn får riktig professionell undervisning.

Det förklarades att barnen använder paddan för att skriva saker på, enligt…

Visa originalinlägg 881 fler ord

Det är barnen som ska inkluderas – inte islamismen

MED-bloggen

DEBATT. Ska alla barn vara välkomna att delta i idrott i skola och föreningar? Ja, självklart bör de vara det, alldeles oavsett etnisk bakgrund, tro eller livsåskådning. Innebär det att man också måste tillåta all sorts klädsel eller symboler med vilken religiös eller politisk innebörd som helst, i alla sammanhang? Nej, givetvis inte.

Frågan är aktuell i och med uttalanden av Simförbundets nyss avgångna ordförande Ulla Gustavsson, att hon inte tycker att det bör förekomma bilder på barn med slöja i idrottsreklam på grund av alla associationer som det kan ge, vilket medförde att hon tvingades att lämna sitt uppdrag.

De negativa reaktionerna på hennes uttalanden tyder på en mycket bekymmersam aningslöshet gentemot politisk islam med dess propaganda och strategi för makt och inflytande. Inom idrotten finns av goda skäl en målsättning om neutralitet vid utövande, som handlar om att människor ska kunna mötas och delta på samma arena på…

Visa originalinlägg 842 fler ord

Arvet efter Mona

WTF?

För många år sedan så ville dåvarande jämställdhetsministern (har jag för mig att hon var) Mona Sahlin att det skulle utredas hur omfattande den strukturella rasismen i Sverige var och Mona beställde en rapport som enligt hennes önskemål skulle visa att den var nåt alldeles enorm i Sverige. Oavsett om det var sant eller inte.

Den första utredaren som utsågs ville dock inte ljuga och hitta på om så allvarliga saker så han fick sparken så fort Mona märkte att han inte skulle leverera vad hon beställt. Hon sökte med med sin koloniala blick och en cigg i mungipan över hela Sverige för att hitta någon lämplig utredare som inte ville vara så hederlig utan leverera vad hon önskade, en utredning som skulle visa att Sverige var genomrasistiskt.

Hon hittade en som mer än gärna ville leverera, Masoud Kamali. Mona ville ju ha en rapport som utmålade Sverige som groteskt…

Visa originalinlägg 706 fler ord

Jenni Matèrn på Facebook

Jenni Matèrn i förrgår på Facebook. Har jag berättat att jag bara älskar sånt här?

Logikfabrik på högvarv.

”Kan man säga att kultur påverkar en människas syn på barnuppfostran?”
”Självklart, i länder med en annan syn på barn och där aga ses som en naturlig del av att forma en människa så skiljer det sig naturligtvis från tex. vår kultur där det till och med är inskrivet i lagen att du inte får slå ditt barn.”

”Påverkar ett lands kultur även synen på djur?”
”Jadå, vi har en helt annan kultur i Sverige än i stora andra delar av världen vad gäller hur vi ser på djur och djurhållning.
Lagar är formade för att se till djurens bästa så långt det är möjligt, till och med vad gäller själva slakten.”

”Kulturens inverkan på trafik och bilkörning, finns den också?”
”Of course, vi har förhållandevis hårda krav på bilförare vilket inte syns minst genom den gedigna förarutbildningen alla måste genomgå.
Vi har också en annan syn på säkerhet tex. lagen om bilbälte och speciellt utformade stolar för barn.”

”Kultur och miljötänk, finns där ett samband?”
”Jo även där, är du som person uppvuxen med en närhet till naturen och en genomtänkt plan från samhällets sida vad gäller miljötänk och hållbarhet som även finns inskrivet i läroplaner så blir du naturligtvis medveten om dina handlingar och påverkad i dina val.”

”Kultur och synen på könen, finns det även där något slags samband?”
”Ja tyvärr, i stora delar av världen ses kvinnan som en ägodel.
Hennes kropp är inte hennes att bestämma över, hon kan användas som en handelsvara och hon bär en hel släkts heder på sina axlar vilket har blivit tydligt även för oss i Sverige genom det relativt sett nya fenomenet hedersvåld.
Synen på kvinna formas av såväl religioner som gamla patrariakala strukturer i form av traditioner.”

”Kulturen måste väl således även påverka människors syn på sexualitet?”
”Ja, det är klart.”
”Och makt?”
”Ja.”
”Och våld?”
”Ja, precis.”
”Så, kan vi då kanske anta att om vi under några få år tar emot en stor grupp ensamma män där hundra procent har sitt ursprung i kulturer där kvinnan har värden och rättigheter i nivå med en hamsters och där sexuell jämlikhet inte existerar och då svergies sexualbrottssiffror under dessa år går bananas…”
”Hey, stopp…vart vill du komma egentligen?”
”Jo jag undrar om det kanske kan finnas ett samband mellan dessa två fenomen?”
”Alltså vänta nu, är du rasist eller??”
”Nej det tycker jag inte då jag talar om kultur och inte etnicitet men jag undrar om det kan finnas ett samband mellan just kultur och våldtäkt och då specifikt våldtäktssiffror på speed?”
”Tyst, tyst med dig…hallå titta här allihop här har vi en NAZIST!”
”Nej men vänta nu, kan vi kanske bara diskutera det här med kultur och hur kultur påverkar synen på kvinnan och i slutändan kanske även påverkar våldtäktsstatistiken i ett land som har kämpat väldigt länge för sin jämställdhet och kvinnosyn.”
”DET FINNS INGET SAMBAND! DET FINNS INGA DÅLIGA KULTURER, DET HANDLAR OM MÄN!”
”Jo men du har ju precis hållit med mig om att…”
”KÄFTEN!”

Holy White Lies

via Holy White Lies

Holy White Lies är en nyutkommen bok skriven av religionsforskaren Sameh Egyptson. Denna bok behövs verkligen på den svenska marknaden!
Boken är en av de mest omfattande och heltäckande böcker som skrivits om Muslimska Brödraskapet.
Holy White Lies är ett resultat av ett långt och gediget forskningsarbete och innehåller väldokumenterade fakta om Muslimska Brödraskapet. (Hädanefter MB.)
Egyptsons bok är unik i ämnet och den enda bok som har skrivits om MB och dess sätt att utnyttja den svenska demokratin för att nästla sig in politiken, med målet att vinna makt över den svenska politiska arenan.

Boken finns i två versioner, den ena är på arabiska och den andra på engelska.
Jag rekommenderar alla som bryr sig om Sverige och om demokratin överhuvudtaget, att läsa den – särskilt våra politiker och beslutsfattare.
Hoppas att den kommer på svenska också.

Holy White Lies avslöjar hur MB har infiltrerat nästan alla politiska partier i Sverige och etablerat kontakter högst upp i den politiska hierarkin.
Boken hann nästan inte komma ut innan den attackerades hårt av en bloggare som inte själv kan arabiska, men som frågade sina arabiska vänner om översättningen av vissa arabiska ord.
Bloggaren påstår att han läst boken – vilket innebär att han läste den engelska versionen. Mycket märkligt då att bloggaren inte refererar till den engelska versionen, utan till den arabiska!?

Bloggaren, Torbjörn Jerlerup, som kallar sig själv ”den arga sossen” har många invändningar mot Egyptsons faktaspäckade och väldokumenterade bok. Dessa presenteras i en stil som han verkar ha lärt sig från sina vänner i MB.

Bloggaren börjar sin attack med den här texten:
Men efter att ha köpt boken och börjat faktagranska den så upptäckte jag att Sameh Egyptson både förvrängt och förfalskat citat i den boken. Den svenska komedin om jakten på Muslimska Brödraskapet i Sverige fortsätter alltså.”
Den som läser ovanstående citat, förväntar sig fakta och bevis för att Egyptson har förvrängt och förfalskat – men av detta blev intet. Inget framkommer som motsäger Egyptsons fakta.

”den arga sossen” skriver också:
” Att granska det är ju lovvärt, men det finns anledning att granska Egyptsons hantering av citat och källor.”
Jag anser att det finns en ännu större anledning att granska ”den arga sossens” hantering av citat och källor, samt översättningen från hans tre vänner, som hjälpte honom med den arabiska texten.

Han nämner ordet ”Ikhtraq” som ett exempel. Bloggarens vänner har översatt ordet ”Ikhtraq” som ”genombrott”.
Detta är ett typiskt ordval från islamister. Islamister har lärt sig att välja vaga ord som kan ha olika innebörd. En professionell översättare däremot, använder alltid orden i sin rätta kontext, även om de kan översättas på olika sätt.

Vad betyder då ”Ikhtraq”?
Ikhtraq = Penetration, crossing, transit, disruption, piercing.
(Betydelsen enligt ”A Dictionary of Modern Written Arabic by Hans Wehr. Edited by J. Milton Cowan”)

Den svenska översättningen, enligt ESSELTE STUDIUM är:
Betydelse 1. Genomträngande, inträngande, infiltration.
Betydelse 2. mil. a) genombrott. b) projektils genomslag. (mil. är en förkortning av ordet ”militärväsen”)

I den andra arabiska texten som bloggaren har bett sina vänner att översätta, är det den tredje versionen som är närmast till rätt.

”Vi vill inte bli uppmärksammade för att islamisera västvärlden, det är inget som gynnar oss”.
Nedan följer den arabiska texten:

screenshot text på arabiska

 

Den gult markerade texten betyder så här på engelska, enligt ”A Dictionary of Modern Written Arabic”:

Turn, direct to or toward, Focus, To turn one’s eye or one’s attention to, To direct some one’s eye to, Calls one’s attention to, Attract attention.
Betydelsen på svenska enligt ESSELTE STUDIUM:
Tilldra sig uppmärksamhet, Väcka uppseende, Fästa, Rikta någons uppmärksamhet på, Lägga märke till, Observera, Ta notis om.

Den korrekta översättningen är:

” Vi vill inte tilldra oss uppmärksamhet, att vi håller på att islamisera västvärlden, detta gagnar oss inte.” (Den rödmarkerade texten ovan samt i den arabiska bilden) Här vill man genom sin vaga översättning negligera vad som pågår i Sverige och västvärlden.

Här kommer ett klipp från en dokumentär som vännen Walid Al- Kubaisi har producerat. Detta bekräftar det som Egyptson skriver i sin bok. Klippet är en intervju med ingen mindre än Mahdi Akif, den dåvarande högsta ledaren i Muslimska Brödraskapet.
Länken: https://www.youtube.com/watch?v=O184I3gYq9A&t=10s

Hur vågar egentligen ”den arga sossen” anklaga Egyptson för att sprida lögner, medan han själv sprider lögner, okunnighet och förvanskning av fakta?

Kunniga arabisktalande människor ser enkelt igenom MB’s vilseledande argument och propagandateknik – som består i att byta ämne, vifta bort, lägga ut dimridåer, rikta uppmärksamhet mot något annat och därigenom förvilla.
Denna teknik använder ”den arga sossen” med bravur i sin blogg.
Han hoppar från Muslimska brödraskapet till Kristendom och till Svenska kyrkans psalmer, till Livets Ord, till frikyrkor, till Katolicismen, till Judiska församlingen och till den Koptiska kristna kyrkan.

Det enda som verkar stämma i hans text är hans val av titel till sin blogg, ”Den arga sossen”. Den arga människan beter sig oftast osakligt och okunnigt under inflytande av sin ilska.
Muntligt får MB’s medlemmar ljuga hur mycket som helst och när de skriver går de långa vägar kring ämnet och använder vaga texter för att inte avslöja sina dolda syften.
De använder ofta en ”legoskribent” som kan föra fram budskap som de själva inte vill bli förknippade med.
Har bloggaren fått texten från någon islamist för att publicera den?

Enligt alla muslimska religiösa ledare är det tillåtet att vara ljuga och de hänvisar till en text i Koranen. Titeln till Egyptsons bok inspirerades av detta, eftersom Yousof Al-Qaradawi har uppmanat muslimer till vita lögner.

Om jag ska behandla varje lögn i ”den arga sossens” text kommer det att bli en hel bok, därför lägger jag bara till ett par punktar innan jag avslutar.

Jag tycker att det är osaklig, äckligt, och gement att använda MB’s argumentationsteknik och poängtera att Egyptson är kopt!
Man ska argumentera fakta mot fakta och inte blanda in religion eller nationalitet hos författaren. Och förresten – Kopt är ingen religion, det är en nationalitet! Alla äkta egyptier är kopter. Jag är kopt, född muslim.
När muslimerna invaderade Egypten, delades folket i två delar – de som tvingades att konvertera till islam och de som behöll sin egyptiska identitet – kopterna, namnet kommer från det gamla ordet ”Egyptus”.

Att ”den arga sossen” frågar sig hur Egyptson finansierade boken är en mycket underlig fråga som inte alls har med ämnet att göra.

Att Egyptson tryckte boken i Egypten är inte så märkligt, jag tryckte min bok i Estland eftersom det var billigare där.

Märkligt är däremot att ”den arga sossen” – som enligt egen utsago har läst boken så väldigt noga – och som han själv skriver ”faktagranskat den” –  ändå missade nedanstående text:

Published with aid from the Swedish Culture Center (Cairo)
Att hålla pennan i handen kräver mycket kunnande, saklighet,
men främst heder och ärlighet.

Valkyria

Oj, jag hittade det här bortglömda inlägget i Utkast, som borde ha publicerats i början av augusti.

Jag såg filmen Valkyria på TV4 i somras och varje gång jag ser något om Nazityskland kommer jag att fundera på om vi i Europa kommer att få uppleva något liknande igen.

Det nationalkonservativa Sverigedemokraterna är det parti som anses vara det närmaste Hitlers nationalsocialistiska ideologi. Nu tror jag inte att SD kommer att upprepa något av det som Hitler stod för men däremot är det fullt tänkbart att de vill skapa något liknande Victor Orbans Ungern.

Malcolm Kyeyune, kommunistisk debattör och bloggare, förklarade i början av augusti valrörelsens stora snackis så här långt på ett mycket bra sätt på Facebook (hela inlägget är inklistrat här) genom att plocka isär den s.k. postkoloniala skulden.

Den här videon om socialdemokraternas historia som SD släppte nyligen är intressant. Den säger väldigt mycket om det politiska läget idag, och är i sig ett exempel på s.k. ”blowback”, där saker man gör i ett led kommer tillbaka för att hemsöka en i tredje eller fjärde led.

Många kommentatorer har i dagarna försökt angripa filmens seriositet, historiska gedigenhet, osv. Jag tror inte detta är något annat än att skjuta bredvid målet. Ja, filmen är ett hopkok av fultolkningar, halvsanningar, lösryckta citat och implicita samband. Två saker gör dock detta ganska oviktigt. Den vanligaste invändningen här har ju varit att behandlingen av SD följt ungefär samma mönster, och att alla partier gör så här. Ingen annan skyr för att fultolka eller använda sig av halvsanningar och lösryckta citat, så varför ska SD göra det?

Det finns dock ett viktigare skäl till varför filmen nog kommer visa sig ha varit effektiv. Och det är till stor del socialdemokraternas fel, eller snarare allas fel, att det blivit så. ”Rasism” idag har fördummats och tillåtits reduceras till en transhistorisk kraft. Rasism är inte längre något specifikt för tid och plats och etniska och politiska klyvningar. Rasismen bara existerar, utanför historien, likt en sorts ond demon som bara väntar på att ta över folk utan anledning. Varför åkte spanjorerna till den nya världen? Jo, för att de var rasistiska och hatade alla som inte såg ut som de själva. De historiska, religiösa och ekonomiska bevekelsegrunderna på drottning Isabellas tid har inget med saken att göra. Byggandet av silvergruvorna, eller den enorma globala ekonomiska effekt som det spanska imperiets stora produktion av ädelmetaller fick på ekonomin (effekter som kunde kännas ända till Kina) har filats bort. Det finns inte längre en historia, det finns bara en moral, och moralen säger att världen består av goda människor mot dåliga människor. De som älskar, mot de som hatar.

I flykten från historia till moral har det aldrig varit enklare än nu att verkligen döma ut andra människor och partier fullständigt. Om ”rasism” är en sorts mark of cain, en leverfläck på själen som inte går att tvätta bort, då finns det liksom inget att diskutera. De är onda, vi är goda.

Men det finns en baksida som ingen verkar ha tänkt på. Det argument som socialdemokraterna skulle kunna ha använt här är att socialdemokratin, likt alla andra, verkade i en radikalt annorlunda tid med radikalt annorlunda etniska, politiska och kulturella bevekelsegrunder än dagens Sverige. Men när man kokar ner ”rasist!” till att betyda ”jag hatar dig” och ”du är dum”, då spelar dessa invändningar längre någon roll. De enda frågorna som är relevanta är ”går det att hata sossarna?” och ”går det att tycka att sossarna är dumma?”. Det är frågor med mycket enkla svar idag.

Även innan Youtube bjöd SD på en alldeles gratis Streisandeffekt så var den här filmen en intressant studie i politisk judo. Efter åratal av medveten devalvering av begrepp, efter decennier av ihåliga referenser till ”30-talet!!!” har de flesta orden vi använder förlorat mycket av sin rena semantiska mening. ”Rasist” betyder på en och samma gång allting och ingenting; du kan kasta det i ansiktet på vem som helst för nästan vad som helst, och den enda otvetydiga innebörden är att du är en dålig människa som vi andra hatar. Men det går att använda samma verktyg åt andra hållet; det går att göra en två timmar lång film om att vår tids styrande socialdemokrater är dåliga människor som är hatade och dessutom borde hatas. Ingen behöver bry sig om semantiken, eller de historiska sambanden, eller något i den stilen. Bilderna finns där för att inpränta det som de flesta tittarna redan tror eller är beredda att tro: sossarna är dåliga människor, de är inte ett dugg bättre, de bär på precis samma själsliga leverfläck.

De andra partierna valde denna arena, och de fick hjälp från i princip all media och hela civilsamhället. Nu, en månad innan valet, är det nog lite för sent att inse att detta är en arena där alla kan ge sina fiender stryk. Att välja bort historia och materiell politik och istället föra en moralisk kamp har lockat många de senaste åren. Men så fort du själv snubblar, så fort dina egna politiker beter sig omoraliskt och inte lever upp till förväntningar, då kommer hela din historia tillbaka som en enda stor bumerang. Inte för att historien spelar någon roll, utan för att du just nu håller på att förlora kampen om moralen.