Är det fult att snusa?

Jag har skapat en ny kategori för alla dessa nyttiga idioter som uttalar sig i vårt land. Senast ut är Jenny Madestam i Expressen som i helgen skrev något som fick mitt blodtryck att koka samtidigt som jag nästan fick ett psykbryt. Jag fick vänta några dagar innan jag kunde samla ihop mig igen. Jag förstår ärligt talat inte varför Expressen anlitat henne. Artikeln var öppen för kommentering och sverigedemokraterna flockades snabbt där som flugor kring avföring, för avföring är vad man kan kalla denna artikel. De sverigedemokratstödda hemsidorna har garanterat redan skrivit om denna artikel men jag tänker inte, med ett intressant undantag, bege mig dit för att finna svaret på det den här gången.

Artikelns rubrik Vi måste prata om mångkultur är lika enfaldig som när feminister skriver att vi måste prata om mäns våld mot kvinnor. Det går inte en veckan utan att man ser att det skrivs och debatteras om relationsvåld och speciellt männens våld. Tillbaka till ämnet nu, Emma!

Det har ju nästan inte debatteras något annat än mångkultur de senaste åren. Vi svenskar har fått en stor toleransnivå att förhålla oss till sedan Sverige beslutade sig för att vara hela världens samvete när det gäller flyktingströmmar från världens alla oroshärder samt länder där medborgarna förföljs på olika sätt. Jag har inga som helst problem med de personer som jag träffar på dagligen och som kommer från världens alla hörn, de flesta är mycket trevliga att ha att göra med. Jag har inga som helst problem med det mångkulturella även om jag innerst inne har svårt att förstå hur det i längden ska kunna fungera bra. Men kan USA så kan vi också.

Jenny Madestam är för det första intellektuellt oärlig i sin text. Hela hennes kolumn är baserad på en enda mening som hon förvränger betydelsen av.

Muhammed är en gubbe som snusar.

Vi vet inte vilken Muhammed det är som avses men under läsningens gång förvrider hon det till att det är profeten Muhammed som avses. Vi vet heller inte vad som har försiggått den meningen i samtalet mellan barnen på fritidset. Jag har otaliga gånger fått berättat för mig hur muslimska barn trakasserat ickemuslimska barn, kristna eller inte kristna, om hur värdelös Jesus är. Har det föranlett någon artikeln i riksmedia? Kan en åttaåring så pass mycket om Kristendomen eller Islam att denne över huvud taget kan bedömas efter ett sånt uttalande? Förstår en åttaårig ickemuslim vem profeten Muhammed är? Förstår en åttaårig muslim vem Jesus är?

Vad är det för fel att snusa? Snus är ett traditionellt och beroendeframkallande njutningsmedel framförallt i Sverige. Vad gör det om man säger att någon snusar? Jag kan nästan inte komma på något så harmlöst som att ”anklaga” någon för att snusa. Vad betyder det om man säger att Jesus eller Buddha snusar?

Det är alltså ingen kränkning att säga att någon snusar. Någonstans måste man dra gränsen för hur lättkränkt ett samhälle ska acceptera att man kan få vara. Om en människor som erkänner sig till en viss religion får vara lättkränkaste av de lättkränkaste måste även andra religioner få vara det. Då måste vi i jämlikhetens namn med bestämdhet säga ifrån när det sägs något som inte är i positiva ordalag om alla förgrundsfigurer i världens alla religioner. Dit räknar jag förstås in pastafarianismen och kopimismen, två religioner som det är tacksamt att driva med. Extremt fragila och emotionellt instabila människor finns överallt, inte bara inom en viss religion.

Vad är det som får Jenny Madestam att skriva som hon gör? Hon drivs naturligtvis av intersektionalitetsteorierna. Intersektionalitet är inte någon naturlag som en del tycks tro. På tal om det så läste jag något riktigt hemskt igår av juristen Jenny Westerstrand angående hedersvåldsdebatten kring Stefan Jonsson. Enbart artikelns rubrik Här är sanningen i debatten om hedersvåld var fasansfull. Sanning? Det som ideologiskt styrda forskare kommer fram till kan aldrig accepteras som någon sanning.

Vi bör också fråga oss hur mycket av det könskonservativa universum som förenar hederspatriarker, Anders Behring Breivik, många kristna, muslimer och biologistiskt orienterade akademiker som Sverige tål. Där hoppas jag att alla som engagerat har debatterat denna fråga mot varandra ska stå eniga.

Var är alla lättkränkta muslimer nu? Det här påhoppet är avsevärt många gånger värre än att påstå att någon snusar. Apropå snus så tillbaka till ämnet nu, Emma! Jenny Madestam skriver.

Mina barn möter den här typen av olikhet varje dag i sin skola. Det är en ynnest. Men likväl är det viktigt att tala om olikheterna, inte minst när krockar uppstår.

Det skickar signaler om att alla ska ges samma respekt, oavsett kultur.

Välkommen till det mångkulturella Sverige, Jenny Madestam! Mångkultur betyder olikheter och de måste få finnas där om vi ska ha ett mångkulturellt samhälle. För vad händer annars? De lättkränkatas norm blir samhällets norm som inga andra får kritisera. Vill vi ha det samhället? Ska inte integration betyda ett givande och tagande från alla som lever i det mångkulturella samhället? När böjer du dig för de lättkränktas norm, Jenny Madestam, och iklär dig en klädsel som de kräver att du ska bära för att inte de ska känna sig kränkta? Och där gled du från ämnet igen, Emma!

Men det är även väsentligt att jag som förälder berättar för mina söner att vissa har en stark tro och att det måste respekteras.

Men vad är det som säger att hela samhällen ska vika sig för vissa människor? Ta seden dit man kommer? Fortsätt att ha er tro men respektera religionsfriheten som innebär att man också måste kunna få vara fri från religion. I slutet av artikeln visar Jenny Madestam var hon står ideologiskt.

Barn är blanka blad som skrivs, av bland annat deras föräldrar.

Hon är alltså en anhängare av den postmodernistiska tabula rasa-teorin. Som sagt, jag förstår inte vad Expressen ska ha henne till när hon agerar nyttig idiot till Sverigedemokraterna. Hon borde istället läsa evolutionspsykologi. Här ett citat från Ett oskrivet blad och andra myter om människans natur skriven av den en kanadensisk-amerikansk psykologiprofessor Steven Pinker.

Det naturliga urvalet gör inga moraliska preferenser, utan de individer som förökar sig mest effektivt blir också de som kommer att dominera i populationen. De gener som väljs ut kommer därför att vara de mest “själviska” för att citera Richard Dawkins, eller, mer exakt: de mest megalomana, de som tillverkar allra flest kopior av sig själva. En framgångsrik anpassning är vad som helst som generna ger upphov till som hjälper dem att förverkliga denna besatthet. Sedan är det dem fullkomligt likgiltigt om det motsvarar våra mänskliga aspirationer.

Jag har kopierat en punktlista från Wikipedia om att boken ger ett antal exempel på skadliga konsekvenser som tron på människan som ett oskrivet blad har lett till.

  • Totalitär social ingenjörskonst — om människans egenskaper helt beror på miljön skulle en totalkontroll över miljön kunna skapa perfekta människor.
  • Felaktig eller överdriven skuldbeläggning av föräldrar när deras barn beter sig illa.
  • Frisläppandet av farliga psykopater som snabbt begår nya brott.
  • Uppförandet av massiva och enahanda hyreskaserner, när ingenjörer tror att människors preferenser vad gäller boende och miljö är kulturellt betingade och utbytbara.
  • Förföljelse av framgångsrika grupper som antas ha nått sin position på orättfärdigt sätt. Pinker tar som exempel upp judarna i Tyskland och Förintelsen, kulakerna i Sovjetunionen, rika bönder under kulturrevolutionen i Kina samt stadsbor och intellektuella under röda khmererna i Kambodja.

Något för alla postmodernistiska socialkonstruktivister att läsa, om de törs. Steven Pinker igen.

Det är en sektliknande mentalitet, där de invigda basunerar ut de mest fantastiska trossatser som bevis för sin renlärighet. En sådan mentalitet låter sig inte förenas med respekt för sanningen, och jag ser den som en av orsakerna till en del olycksbådande tecken i dagens intellektuella klimat, till exempel det uttalade föraktet hos många akademiker för grundläggande ting som sanning, logiskt tänkande och faktiska belägg. Ett annat illavarslande fenomen är den hycklande avgrunden mellan vad intellektuella säger offentligt och vad de innerst inne tror.

Jag har, av ren lathet, kopierat de båda Steven Pinker-citaten från ett inlägg av Julia Caesar på Snaphanen, en blogg som jag tycker att man ska ta med en rejäl nypa salt eftersom Julia Caesars sverigedemokratiska världsbild inte är min världsbild. Det fråntar inte att hon, om hon nu är en kvinna, ibland skriver intressanta texter. Julia Caesar säga vara författare och journalist och jag är jättenyfiken på vem det är. Det är knappast Ingrid Carlqvist eftersom hon är öppen med sina skeva inställning mot muslimer. Tillbaka till ämnet nu, Emma!

Jag tycker alltså tvärtom än vad Jenny Madestam tycker att barn istället borde fostras till att vara kritiska till allt, inklusive religion. Socialisering i form av att indoktrinera barn in i en religion eller en politisk ideologi är förkastligt i dagens moderna samhälle. Merit Wager får avsluta mitt citerande.

Vad personalen här borde ha gjort var att informera flickans föräldrar, inte föräldrarna till barnen som kallade Mohammed en gubbe som snusar, att: ”Ni lever och bor i Sverige nu. Vi har åsikts- och yttrandefrihet och det existerar inte någon kränkning av någon här. Det faller på er som föräldrar att förklara för er dotter att alla har rätt att både ha och yttra sina åsikter i Sverige. Också om Mohammed”

Vi har inga lagar mot hädelse i Sverige, bara postmodernistiska intersektionalitetsteorier utan verklighetsförankring. Så länge som vi har en myndighet som DO lär detta vansinne fortgå.

6 thoughts on “Är det fult att snusa?

  1. Re: ”Hon är alltså en anhängare av den postmodernistiska tabula rasa-teorin. Som sagt, jag förstår inte vad Expressen ska ha henne till när hon agerar nyttig idiot till Sverigedemokraterna. ”

    Har du frågat Expressen varför?

  2. Pingback: GT:s chefredaktör är en nyttig idiot | Emma i skrubben

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s